REKLAMA

Samorząd

Zabrakło trzeźwego umysłu?

Opublikowano 27 sierpnia 2021, autor: nk

Żarscy radni z komisji rewizyjnej wykryli, że Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzieliła dotacji, mimo że wnioski były podpisane przez nieuprawnioną osobę.

Żarscy radni z komisji rewizyjnej skontrolowali pieniądze płynące z MKRPA na programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Stwierdzili nieprawidłowości.

– Przyjęto dwa wnioski Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze na realizację programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podpisane przez osobę nieuprawnioną. Takie wnioski powinny być odrzucone na etapie ich rozpatrywania, a pieniądze nie powinny być przyznane – mówi Bogdan Hadryś, przewodniczący komisji rewizyjnej w Radzie Miasta.

Ponad 4 tys. zł

Chodzi o programy „Inna Perspektywa” oraz ” Zachowaj trzeźwy umysł”, realizowane w 2019 roku przez ZDZ w Zielonej Górze. Kontrolę przeprowadzili radni B. Hadryś i Grzegorz Chmielewski. Dotyczyła środków przyznanych w 2019 roku. Łączna wartość zakwestionowanych wniosków to 4 tys. 440 zł.

Nie zamiatać pod dywan

Od ponad 10 lat przewodniczącą MKRPA jest Zofia Szarejko-Michalska, która co miesiąc otrzymuje dietę w kwocie 1 tys. 800 zł. Wśród radnych pojawiały się głosy, że w komisji powinny być zmiany, również personalne.

– Jeżeli komisja rewizyjna wykryła nieprawidłowości, to nie można ich teraz zamieść pod dywan – uważa Tadeusz Płóciennik, radny PiS.

Komisja rewizyjna we wnioskach pokontrolnych zaleciła, aby zwracać szczególną uwagę na osoby reprezentujące wnioskodawcę.

Napisz komentarz »