REKLAMA

Kultura, Oświata

Zdali na wyższy stopień

Opublikowano 27 sierpnia 2021, autor: bj

Nauczyciele z powiatu żarskiego zdawali egzaminy na wyższe stopnie zawodowe.

Agnieszka Gawron i Sylwia Muchajer z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu egzamin na nauczyciela mianowanego zdały na ocenę celującą (24.08.).

Przed komisją egzaminacyjną stawali także nauczyciele ze szkół podległych Starostwu Powiatowemu w Żarach (25.08.) – Katarzyna Nowicka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych, Dariusz Michalik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, Anan Janus i Barbara Kaiser-Szmidt z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego wynosi 3 tys. 345 zł.

Napisz komentarz »