REKLAMA

Gospodarka

Mega zakład w Sieniawie

Opublikowano 30 lipca 2021, autor: bj

Konkretne projekty ma już inwestor, który chce budować wielkie hale w Sieniawie Żarskiej.

Na przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sieniawie Żarskiej pod budowę wielkich hal i przyległej infrastruktury Rada Gminy w Żarach zgodę wyraziła zaledwie na początku lipca, a już urzędnicy zajmują się wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla wielkiej inwestycji.

Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek architekta Marka Rytycha w tej sprawie. Załączona do niego została karta informacyjna przedsięwzięcia, gdzie na 90 stronach znajdują się wyjaśnienia dotyczące szczegółów budowy, eksploatacji i oddziaływanie na środowisko.

Hektary w halach

W planach inwestora (czyli firmy Panattoni, której przedstawiciel już spotykał się z mieszkańcami) jest budowa dwóch hal magazynowo-usługowo-produkcyjnych z zapleczem socjalnym i biurowym, do tego budynek pompowni, zbiornik retencyjny o kubaturze prawie 8 tys. metrów sześciennych, budynek wartowni, drogi wewnętrzne, place manewrowe, wiaty rowerów, 131 doków dla samochodów ciężarowych, parking na ponad 200 aut. Hale są przeznaczone pod wynajem, ale jak wynika z raportu przygotowanego dla inwestora, najemcy jeszcze nie są znani. Z deklaracji wynika, że przewidywana tu jest nieuciążliwa działalność.

W części hali wynajętej na funkcje produkcyjne, inwestor przewiduje np. składanie produktów z gotowych komponentów, montowanie podzespołów elektrycznych.

Powierzchnia zabudowy ma tu zająć ponad 7 hektarów, parkingi – 4 hektary, a długość dróg wewnętrznych niemal 2 km. Praca tu odbywać się ma na okrągło – 7 dni w tygodniu, na 3 zmiany. Zatrudnienie sięgnie 1 tys. 700 osób. Całość obsługiwana będzie przez około 100 wozów na dobę, z czego w ciągu dnia przyjedzie 80 ciężarówek, w nocy – 20.

Po terenie inwestycji w związku z prowadzoną działalnością będą poruszały się samochody  osobowe, ciężarowe i dostawcze, a także odbierające ścieki sanitarne. Ruch będzie odbywał się również w nocy – przewidziane jest maksymalnie 320 lekkich aut na 8 godzin i 160 ciężarówek dostawczych.

W trakcie budowy odbywać się będą prace powodujące uciążliwy hałas, ale mają być prowadzone wyłącznie w dzień, od godz. 6 do godz. 22.

Rok z budową

Budowa może potrwać ok. 12 miesięcy

Inwestycja sprawi, że zniszczone zostanie pole uprawne. Są tam miejsca lęgowe skowronka. Dlatego najpierw teren sprawdzi ornitolog – czy nie znajdują się tam gniazda tego ptaka. Dopiero po stwierdzeniu ich braku, będzie można przystąpić do prac ziemnych.

Firma Panattoni jest deweloperem powierzchni przemysłowych, buduje hale dla dużych firm, takich jak Castorama czy Amazon.

 Stronami w postępowaniu prowadzonym przez gminnych urzędników są właściciele nieruchomości znajdujących się po sąsiedzku, w odległości 100 m od granic działek, na których stanąć mają hale.

Napisz komentarz »