REKLAMA

Gospodarka, Komunikacja

Plany są ambitne

Opublikowano 30 lipca 2021, autor: bj

Do przebudowy drogi pomiędzy Żarami a Lipinkami Łużyckimi przymierza się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Gruntownie przebudowany będzie cały 9-kilometrowy odcinek „krajówki” łączący Żary i Lipinki Łużyckie. Na całej długości ma się pojawić ścieżka pieszo-rowerowa, chodniki w terenie zabudowanym, przejścia dla pieszych i rondo na skrzyżowaniu z ul. Główną w Lipinkach Łużyckich.

– Rozbudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poszerzenie jezdni do szerokości 8 metrów, likwidację miejsc niebezpiecznych, budowę zatok autobusowych oraz wysp spowalniających przed wjazdem do miejscowości. Na całym odcinku zostanie podniesiony standard poprzez doprowadzenie do nośności 11,5 tony na oś – wylicza Anna Jakubowska, rzeczniczka GDDKiA.

  Na razie inwestor jest na etapie załatwiania papierów.

Na razie procedury

– Otrzymaliśmy pismo z prośbą o zaopiniowanie tej inwestycji z uwagi na to, że ten odcinek łączy się z naszymi powiatowymi drogami. Co za tym idzie, GDDKiA na skrzyżowaniach powinna dowiązać ulice, by był dogodny przejazd. Zaopiniowaliśmy tę prośbę pozytywnie – tłumaczy Józef Radzion, starosta żarski.

– Dokumentacja techniczna jest na etapie opracowania projektu budowlanego. Jednocześnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosek został złożony do gminy Lipinki Łużyckie – dodaje A. Jakubowska.

W związku z tym w Urzędzie Gminy w Lipinkach Łużyckich można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących tej inwestycji. Można tam zapoznać się z wszystkimi informacjami i do 14.08. złożyć uwagi lub wnioski. Te zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji środowiskowej, która jest niezbędna, by inwestor mógł starać się o pozwolenie na budowę.

– Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest na przełomie 2022 i 2023 r.-kończy A. Jakubowska. 

Napisz komentarz »