REKLAMA

Kultura, Oświata

Setka uczniów nie dostała się do żadnej klasy

Opublikowano 23 lipca 2021, autor: bj

Prawie 100 uczniów nie dostało się w pierwszym naborze do wybranych przez siebie szkół średnich w powiecie żarskim. W powiecie żagańskim – niespełna 20.

Do szkół ponadpodstawowych w powiecie żarskim absolwenci podstawówek złożyli 841 wniosków o przyjęcie. Aż 96 osób nie zostało przyjętych do żadnej z wybranych przez siebie klas.

Najwięcej zawiedzionych kandydatów – prawie 40 – nie przekroczy progu Zespołu Szkół Ekonomicznych, jak co roku najbardziej obleganego w Żarach. Tu, żeby się dostać do klasy technik programista, trzeba było mieć niemal 152 punkty. Najlepsi mieli ich nawet 180. W Ekonomiku powstaną 3 klasy pierwsze – po połowie ukierunkowane na zawody technik ekonomista, informatyk, reklama, rachunkowość, programista i elektronik.

Najbardziej obleganą klasą był technik programista. Na 16 miejsc wpłynęło 50 podań, niemal równie popularny był technik reklamy – 45 chętnych biło się o 16 miejsc.  Niewiele mniejsze zainteresowanie budził kierunek technik – informatyk (39 podań na 16 miejsc) i ekonomista (27 na 16).

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego utworzone będą 3 klasy technikum – mechanik, elektryk, technik pojazdów samochodowych, logistyk i jedna klasa szkoły branżowej – mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych otwiera 3 klasy – technikum hotelarstwa, organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu i usług fryzjerskich.

Zaledwie 3 pierwsze klasy będą w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa. Tu nie zakwalifikowało się ok. 30 osób.

Zespół Szkół Budowlanych otwiera 2 klasy technikum – technik budownictwa, informatyk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz robót wykończeniowych i 2 klasy szkoły  branżowej – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz wielozawodowa.

W Lubsku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych przyjmie uczniów do 2 klas liceum i jednej klasy technikum (technik informatyk i ekonomista), natomiast Zespół Szkół Technicznych otwiera 2 klas technikum – technik pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych, elektryk i logistyk oraz jedną klasę szkoły branżowej (wielozawodowa).

– W tej chwili wolne miejsca mamy w lubskich szkołach. Zakładamy jednak, że zwolnią się jeszcze miejsca w żarskich, bo zazwyczaj nie wszyscy kandydaci potwierdzają wolę nauki – wyjaśnia wicestarosta Małgorzata Issel.

Już zamknęli nabór

W żarskich szkołach prywatnych wszystkie miejsca są już zajęte. W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym od września będzie się uczyć 36 pierwszoklasistów, podzielonych na dwie klasy.

– Wniosek o przyjęcie do naszej szkoły złożyło 45 osób – mówi Małgorzata Penkal, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Żarach. – Przyjęliśmy 36. Czesne wyniesie 600 zł miesięcznie – informuje dyrektorka.

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostały trzy klasy. Przyjęto 54 uczniów.

– O miejsce u nas ubiegało się nieco więcej osób, niż zostało przyjętych – komentuje Wiktor Polakowski, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach. – Czesne będzie wynosiło tyle, co w poprzednich latach, czyli około 600 zł – dodaje dyrektor.

Przyjęli niemal wszystkich

W powiecie żagańskim o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiegało się 611 osób.

– Przyjęliśmy 593 uczniów – informuje Anna Michalczuk, wicestarosta powiatu żagańskiego.

To znaczy, że w pierwszym naborze z kwitkiem odchodzi 18 młodych ludzi.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu otworzy 6 klas – 4 technikum o kierunkach ekonomista, reklama, mechatronik, mechanik oraz 2 liceum ogólnokształcącego.

W LO im. S. Banacha uruchomione zostanie 5 klas o kilku profilach – matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym i humanistycznym.

– Jeśli chodzi o kolejne dwie klasy, to już zależy od decyzji dyrektora, bo mają one mieć profil przyrodniczy, geograficzno-matematyczny z językiem angielskim – wyjaśnia A. Michalczuk.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu (tzw. 59) uczniowie rozpoczną naukę w 5 klasach – wielozawodowej, technikum spedycyjnym, technikum spedycyjno-wojskowym, logistyczno-wojskowym oraz w jednej klasie liceum ogólnokształcącego.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej klasy będą łączone – będzie jedna klasa, kształcąca w kierunku technik żywienia i informatyk.

–  Będzie też najprawdopodobniej klasa hotelarska – dodaje A. Michalczuk.

W Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie będą 3 klasy – wielozawodowa i 2 klasy technikum. W nich będzie można uczyć się 4 zawodów, w klasach które dyrektor połączy w dwie – ekonomista, mechanik, informatyk i technik żywienia.

W LO im. B. Chrobrego w Szprotawie będą 3 klasy – o profilu biologiczno-chemicznym, humanistycznym, trzeci profil jest do utworzenia (wcześniejszy plan zakładał klasę informatyczną z rozszerzonym językiem obcym oraz kolejną, matematyczno-fizyczną, ale chętnych wystarczy na jedną klasę).

Uczniowie, którzy nigdzie nie zostali przyjęci, mogą składać podania do ZSTiL w Żaganiu, do klasy liceum o profilu geograficzno-matematycznym z językiem angielskim i do klasy technik mechanik oraz technik reklamy. Wolne miejsca są też w Iłowej i ZSTiO w Żaganiu do klas ogólnokształcących. Pojedyncze miejsca znajdą się w szprotawskich szkołach.

– Średnio klasy liczyć będą ok. 28 osób. Nie są aż tak przeładowane, by nie można było ich w razie potrzeby nieco powiększyć – kończy A. Michalczuk.

Do piątku, 30.07., uczniowie mają czas na potwierdzenie woli nauki w szkole, do której zostali przyjęci. W poniedziałek, 2.08., szkoły ogłoszą ostateczne listy uczniów klas pierwszych. Do 5.08. uczniowie będą musieli złożyć do szkół dokumenty podpisane przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Napisz komentarz »