REKLAMA

Praca

Są pieniądze w pośredniaku

Opublikowano 16 lipca 2021, autor: jb

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie żagańskim jest najniższa od kilku lat. W miesiąc z rejestru ubyły 122 osoby. O 42 bezrobotnych uszczuplił się za to rejestr w powiecie żarskim. Powiatowe Urzędy Pracy w Żaganiu i Żarach mają jeszcze pieniądze na aktywizację osób szukających pracy.

Urzędy w Żaganiu i w Żarach przyjmują wnioski od bezrobotnych i pracodawców na wszystkie formy pomocy.

– Dysponujemy także środkami z PFRON na otwarcie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz środki na refundację wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, na które może być skierowana osoba bezrobotna z orzeczeniem o niepełnosprawności – mówi Żaneta Wójcicka, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Żarach.

– Mamy wszystkie nabory czynne, bo mamy jeszcze sporo pieniędzy. Na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest jeszcze 238 tys. zł. Nabór jest prawie na bieżąco, są tylko od czasu do czasu tygodniowe przerwy na opracowanie złożonych już wniosków. Na aktywne formy dla bezrobotnych nadal mamy do wydania 2 mln 100 tys. zł – wymienia Halina Janowska, kierownik działu promocji zatrudnienia PUP w Żaganiu. 

Nie chcą albo nie dojadą

Żarski PUP kieruje osoby bezrobotne do różnej aktywności.

– W wyniku świadczenia usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego 872 osoby podjęły pracę. Z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 529 osób. Najwięcej – ze staży, bo 156 osób, prace interwencyjne rozpoczęły 73 osoby, a 31 osób otrzymało środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach bonu na zasiedlenie pracę podjęło 6 osób, natomiast na miejsca utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy skierowano 10 osób – wymienia Ż. Wójcicka.

W powiecie żagańskim zaktywizowano 365 osób. Z zarejestrowanych niewielu można jeszcze skierować do pracy.

– Czasem nie chcą podjąć pracy. Nie wszyscy mogą też być skierowani do wszystkich prac. Na terenie powiatu problem jest również z dojazdami. Nawet jeżeli są oferty na przykład z Niegosławic, to kierowani są tam głównie miejscowi na roboty publiczne, bo reszta nie jest na tyle mobilna, żeby tam dojechać. Podobnie w Gozdnicy, gdzie Urząd Miasta chce zorganizować roboty publiczne, a my nie mamy osób, które moglibyśmy tam skierować. Ale są też tacy, którzy wezmą skierowanie do pracy i nie pojawią się więcej ani u pracodawcy, ani u nas – przyznaje H. Janowska.

W powiecie żagańskim z osób, które zaktywizowano, 131 skierowano na prace interwencyjne, 85 – na roboty publiczne, 31 podjęło prace społecznie-użyteczne, 61 osób podjęło staże, 4 skorzystały z bonów na zasiedlenie.

– Wypłaciliśmy już dotacje na założenie własnej firmy dla 29 osób. Mamy już też złożone kolejne wnioski w tej sprawie, w których trwa jeszcze dopinanie wszystkich formalności – mówi H. Janowska.

Miasto/gmina Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca Liczba bezrobotnych zarejestrowana na koniec maja
Brody 140 141
Jasień 249 257
Lipinki Łużyckie 65 65
Lubsko 637 638
Łęknica 32 32
Przewóz 63 68
Trzebiel 86 89
Tuplice 114 106
Gmina Żary 172 173
Miasto Żary 479 510
powiat 2.037 2.079

Miasto/gmina Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja
Brzeźnica 74 84
Gozdnica 28 26
Iłowa 96 106
Małomice 124 143
Niegosławice 175 183
Szprotawa 519 554
Wymiarki 64 69
Gmina Żagań 155 152
Miasto Żagań 322 362
powiat 1.557 1.679

Napisz komentarz »