REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Przespali termin

Opublikowano 16 lipca 2021, autor: jb

Termin uchwalenia nowych wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego przegapiono w gminie Wymiarki.

W czwartek, 8 lipca, radni zatwierdzali wzory nowych deklaracji, choć powinni zrobić to do końca czerwca, z mocą obowiązywania od 1 lipca.

Do tej pory ogólnokrajowa ustawa nie narzucała wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ani deklaracji o dochodach rodziny (składa się ją łącznie z wnioskiem), określała tylko, jakie dane trzeba przedłożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, żeby taki dodatek otrzymać. Dla samych ubiegających się o dodatki nie zmieniają się żadne kryteria, chodzi tylko o sam wzór dokumentów.

– Skoro byliśmy zobligowani do przyjęcia takiej uchwały wcześniej, a robimy to po terminie, czy będzie ona zgodna z prawem? – zgłaszała swoje wątpliwości radna Jadwiga Klejszta.

– Będzie zgodna. Uchybienie polega na tym, że nie robimy tego w wyznaczonym terminie. Dla osób, które w tym czasie starałyby się o złożenie takiego wniosku, byłoby to utrudnienie, bo nie mieliśmy zatwierdzonego wzoru takiego dokumentu. W gminie jednak takiej sytuacji nie było – tłumaczył Tadeusz Ardelli z obsługi prawnej Urzędu Gminy.

Powody opóźnienia tłumaczyła kierownik OPS, Elżbieta Kulicz.

– Jedyne, co mogę powiedzieć, to że pracownica ośrodka czekała na właściwe szkolenie, potem ja byłam na urlopie, a osoba, która mnie zastępowała, oprócz moich obowiązków, musiała też wykonać swoje. Dlatego przespaliśmy ten termin. Jak tylko się zorientowaliśmy, poprosiliśmy o przyjęcie tej uchwały – mówiła.

Radna Anna Janus-Szymańska dopytywała o kryteria przyznania takiego świadczenia i liczbę osób, które z nich korzystają.

– Sporadyczność tego świadczenia polega głównie na tym, że trzeba spełnić sporo wymogów, żeby go otrzymać. Liczy się nie tylko kryterium dochodowe, ale także metraż mieszkania i liczba mieszkających w nim osób. W naszej gminie wypłacanych jest zazwyczaj 5-6 takich dodatków. Przyznawane są na sześć miesięcy i akurat w tym czasie nie ma osób uprawnionych do składania nowych wniosków, a ci, którzy z nich korzystają, mają je już przyznane – tłumaczyła E. Kulicz.

Napisz komentarz »