REKLAMA

Samorząd

Spółdzielnia na plusie

Opublikowano 16 lipca 2021, autor: bj

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Wieniawskiego w Żarach zakończyła zeszły rok zyskiem w wysokości 407 tys. zł. Na co przeznaczy tę nadwyżkę?

Spółdzielnia 2020 rok zakończyła zyskiem w wysokości prawie 407 tys. zł netto. Zarząd zaproponował, by tę kwotę wykorzystać na trzy sposoby. Pożytki z nieruchomości wspólnej w kwocie ponad 95 tys zł pójdą na jej eksploatację i utrzymanie. Z kolei niemal 312 tys. zł z własnej działalności gospodarczej spółdzielni przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów eksploatacji jej budynku.

Na obniżkę opłat w czynszach mieszkańcy liczyć nie mogą, bo najstarsze budynki mają nawet 60 lat (najmłodsze 30 lat) i choć ocieplone i wyremontowane, wymagają nakładów, np. modernizacji centralnego ogrzewania.

Co wyremontują?

Remonty i modernizacje pochłonęły w ubiegłym roku 2 mln 30 tys. zł. Podobna kwota została zaplanowana na remonty w tym roku. Połowa z tej puli pójdzie pójdzie na docieplenie ścian jednych z ostatnich budynków przy ul. Szymanowskiego i Paderewskiego. Do docieplenia w 2022 r. pozostaną już tylko dwa, stojące przy tych samych ulicach. Te budynki, które przeszły termomodernizację, czeka jeszcze docieplenie cokołów.

– W tych miejscach, tuż przy ziemi, również ucieka ciepło – zastrzega Stanisław Hałabura, prezes spółdzielni.

Niemal 300 tys. zł pójdzie na budowę i modernizację pergoli śmietnikowych, 350-400 tys. zł kosztować będzie remont chodników, podestów do wejść dla niepełnosprawnych i wiatrołapów.

Spółdzielnia jest też po rozmowach z dwiema firmami rozprowadzającymi światłowody.

– Zostaną wygospodarowane kable pod nasz monitoring, a kamery poprawią bezpieczeństwo – uzupełnia prezes.

Głosowało niewielu

Walne Zgromadzenie spółdzielców odbyło się w reżimie covidowym, ale wszystkim zostały udostępnione informacje dotyczące bieżących spraw. W głosowaniu spółdzielcy zatwierdzili sprawozdanie finansowe, a także z działalności rady nadzorczej i zarządu. Do tego pod głosowanie była poddana kwestia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spółdzielnia ma to pokrywać z własnych środków). W głosowaniu wzięła udział garstka spółdzielców, bo 62 osoby. Odsetek głosujących w stosunku do liczby spółdzielców o zaledwie 2,32 proc.

Napisz komentarz »