REKLAMA

Gospodarka

Wielka farma w małej wsi

Opublikowano 09 lipca 2021, autor: bj

Do budowy farmy fotowoltaicznej w niewielkich Janiszowicach w gminie Brody przymierza się firma PCWO Energy Projekt sp. z o.o. z Warszawy.

Moc farmy ma być dość znaczna (4 MW), co wymaga uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Ona jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Inwestycja należy do takich, które potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko. Dlatego inwestor, który chce zbudować farmę fotowoltaiczną w Janiszowicach,  najpierw musi zgromadzić komplet dokumentów i złożyć je w gminie.

Wniosek w tej sprawie wpłynął do Urzędu Gminy w Brodach.

– W związku z tym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Biorą w nim udział Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach – informuje Juliusz Dudziak, zastępca wójta Brodów.

Chyba nie słyszeli

Firma planuje, że na powierzchni 2,13 ha znajdzie się 10 tys. paneli fotowoltaicznych, 80 inwerterów (przetwornic mocy), 4 stacje transformatorowe. Całość będzie ogrodzona. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych konstrukcjach. Farma o takiej mocy może wyprodukować prąd nawet dla 1 tys. 500 gospodarstw domowych.

O farmę pytamy Zbigniewa Bejnarowicza, sołtysa Janiszowic, miejscowości, która liczy nieco ponad 30 mieszkańców.

– Rozmawiałem z właścicielem terenu, który ma go dzierżawić pod elektrownię, dlatego słyszałem o inwestycji. Nikt z pozostałych mieszkańców nic takiego nie sygnalizował. Ludzie chyba jeszcze do końca o tym nie wiedzą. Inna rzecz, że jeżeli inwestor będzie miał wszystkie dokumenty, to chyba nie będzie możliwości jakiegoś zaskarżenia – zastanawia się Z. Bejnarowicz, który był też radnym gminnym.

Materiały dotyczące planowanej inwestycji zostaną udostępnione w Urzędzie Gminy.

Napisz komentarz »