REKLAMA

Kultura, Oświata

Prywatne też dostają

Opublikowano 25 czerwca 2021, autor: jb

Prawie 2 mln 500 tys. zł w Żarach i 350 tys. zł w Żaganiu przekazały przez pół roku Starostwa Powiatowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Starostwa mają obowiązek przekazywania rządowych dotacji dla niepublicznych szkół, które im podlegają. Inne kwoty na ucznia są dla liceów, a inne np. dla szkół branżowych. Nawet na naukę konkretnych zawodów szkoły otrzymują różne subwencje

– System rozliczania tych szkół jest trochę bardziej skomplikowany niż w podstawówkach. W szkołach dla dorosłych, przekazujemy dotację dla ucznia, który w miesiącu ma minimum 50 procent obecności. Szkoła co miesiąc musi wysyłać stosowne rozliczenia i na tej podstawie przeliczamy kwotę dotacji. A w liceach dla młodzieży dotacje przekazywane są za każdego ucznia, który po prostu chodzi do szkoły. Szkoły też co miesiąc muszą deklarować listę uczniów, ale bez ich frekwencji na lekcjach – mówi Bartłomiej Kubiak, naczelnik wydziału edukacji żarskiego Starostwa Powiatowego. 

 

Inna szkoła, inna kasa

Niepubliczne licea dla młodzieży mogą liczyć na 579,12 zł na każdego ucznia miesięcznie. Niepubliczne licea dla dorosłych, które prowadzą zajęcia zaoczne, otrzymują 71,62 zł miesięcznie za słuchacza.

Inne są także stawki za uczniów z niepełnosprawnościami w liceach. W zależności od rodzaju niepełnosprawności wahają się w przedziale 2 tys. 62 zł – 5 tys. 439,25 zł za osobę.

W szkołach branżowych i technikach dotacja na ucznia różni się w zależności od tego, w jakim zawodzie się szkoli. Stawek jest sześć, w przedziale 600,61 zł – 738,74 zł za osobę miesięcznie. Dodatkowo, wypłacana jest kwota 1 tys. 316,83 zł za ucznia, który jest młodocianym pracownikiem i zawodu uczy się u pracodawcy albo jeżeli uczeń ma orzeczoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Za słuchacza w szkole branżowej II stopnia szkoła otrzymuje 307,98 zł miesięcznie.

Inne stawki są także w szkołach policealnych. W klasach dla młodzieży o profilach medycznych stawka wynosi 665,07 zł miesięcznie, w pozostałych zawodach – 347,88 zł miesięcznie. Szkoły policealne, które uczą dorosłych zaocznie, otrzymują 92,09 zł miesięcznie za słuchacza. Z kolei za ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy, dostają 2 tys. 210,08 zł.

Na wspomaganie rozwoju dziecka w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych starostwa przekazują 429,74 zł.

Za uczestnika kursów zawodowych prowadzonych przez szkoły, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje, starostwo wypłaca 4 tys. 665,72 zł.

 

Płacą mniej

W powiecie żagańskim nie ma niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży. Są tylko zajęcia dla dorosłych. Na jednego ucznia liceum w szkole ŻAK starostwo wypłaca 72,28 zł miesięcznie, a na ucznia szkoły policealnej – w przedziale 92,93 – 160,04 zł. Dotacja za ucznia policealnej szkoły opieki medycznej wynosi 480,12 zł, a szkoły medycznej – 567,88 zł.

Stowarzyszenie Oświatowe Żagań ma przyznaną dotację w wysokości 150 zł na słuchacza miesięcznie.

Niepubliczna Szkoła Branżowa z Wiechlic może liczyć na wypłatę za ucznia (w zależności od kierunku) w przedziale 668,03 zł – 714,50 zł miesięcznie.

 

 

 

Dotacje przyznane w powiecie żagańskim w 2021 roku
Liceum Ogólnokształcące ŻAK w Żaganiu 10 tys. 460,60 zł
Liceum Ogólnokszałcące Stowarzyszenia Oświatowego Żagań 28 tys. 200 zł
ŻAK – opiekun medyczny 68 tys. 935,88 zł
Policealna szkoła opieki medycznej ŻAK 71 tys. 166,97 zł
Szkoła medyczna ŻAK 36 tys. 912,20 zł
Niepubliczna Szkoła Branżowa I stopnia w Wiechlicach 136 tys. 626,55 zł

Dotacje przyznane w powiecie żarskim w 2021 roku
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach 813 tys. 84,48 zł
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach. 582 tys. 220,38 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (na technikum i szkołę branżową w Lubsku oraz szkołę branżową w Żarach) 579 tys. 221,51 zł
Policealna Szkoła Awangarda w Żarach 474 tys. 686,68 zł
Prywatne Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych 41 tys. 999,18 zł

Napisz komentarz »