REKLAMA

Kultura, Oświata

Mniej chętnych do szkół branżowych

Opublikowano 18 czerwca 2021, autor: jb

Do poniedziałku 21 czerwca uczniowie ósmych klas mogą elektronicznie zapisywać się do szkoły średniej. W niektórych szkołach zostały ostatnie wolne miejsca, w niektórych już wiadomo, że część klas nie ruszy.

 Każdy uczeń może internetowo wybrać trzy szkoły, w jednym powiecie.

Do LO im. B. Prusa w Żarach na razie jest nadmiar chętnych. W szkole zaplanowane są 3 klasy, łącznie na 90 miejsc. Podań określających szkołę jako szkołę pierwszego wyboru już jest 140.

-Na razie na papierze wygląda to dobrze, ale mamy świadomość, że część osób od nas pójdzie do szkół niepublicznych albo do Banacha w Żaganiu. Na ten moment mamy podania w sumie na 4 klasy pierwsze. Możemy otworzyć 3. W ubiegłym roku już po zakończeniu rekrutacji okazało się, że odpadła nam 1/3 z zapisanych osób – mówi dyrektor Jerzy Kowalczyk.

Więcej chętnych niż miejsc jest także w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach. W szkole planowane są trzy klasy na łącznie 90 osób. Podań, tylko jako pierwszy wybór jest jest 168, a 244 do szkoły w ogóle. – To w sumie trzy osoby na jedno miejsce. Nie mamy kłopotu z naborem, bo już w pierwszym terminie mamy więcej niż komplet – mówi dyrektor Krzysztof Neska

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach (dawna samochodówka) w szkole branżowej na 30 miejsc jest już 30 zgłoszeń w pierwszej preferencji. Na 90 miejsc w technikum jest 112 chętnych. Najmniej osób zapisało się na technika mechanika – 9 i mechanika pojazdów – 10. Więcej chętnych niż miejsc jest za to dla technika logistyka.

-Uczniowie wybierają kilka specjalizacji w naszej szkole i wtedy każdy gdzieś się dostanie, gdzieś nie, więc wybiera drugą specjalizację. Jestem spokojny patrząc na nabór – mówi dyrektor Robert Nowaczyński.

Szkoły niepubliczne w Żarach – Liceum Katolickie i Społeczne Liceum planują po dwie klasy w liceach.

 

Nie będzie kucharza i mechanika

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach planowane są trzy klasy. Największa to 30 osobowa klasa  technika żywienia i usług gastronomicznych, gdzie jest jeszcze 10 wolnych miejsc. Pozostałe dwie klasy będą łączone ze specjalizacji technika architektury krajobrazu, hotelarstwa, organizacji turystyki  i fryzjerstwa, tam też mogą zgłaszać się pojedyncze osoby.

Wolne miejsca są jeszcze w Zespole Szkół Budowlanych w szkole branżowej dla montera zabudowy i robót wykończeniowych oraz w klasie wielozawodowej. W klasach technikum tylko w klasie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest więcej chętnych niż miejsc, miejsca są za to w klasie technika informatyka, budownictwa oraz robót wykończeniowych w budownictwie.

W lubskim Zespole Szkół Technicznych w szkole branżowej nie wpłynęły żadne podania do klas dla kucharzy i mechanika pojazdów samochodowych. Planowana jest tylko klasa wielozawodowa. W technikum najmniejszym zainteresowaniem cieszył się technik elektryk, tam na 15 miejsc jest 7 zgłoszeń. Szkoła szykuje się do otwarcia klas także dla technika logistyka, technika pojazdów samochodowych oraz żywienia i usług gastronomicznych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku planowane są dwie klasy liceum, do którego są jeszcze wolne miejsca. Wolne miejsca są w technikum, gdzie do technika ekonomisty zapisało się 7 osób, a do technika informatyka 13.

 

Przeliczają uczniów

W LO im. S. Banacha w  Żaganiu powstaną prawdopodobnie 4 klasy.  W tej chwili potwierdzonych jest 26 osób do klasy matematyczno – fizycznej, 33 do biologiczno – chemicznej, 35 do humanistycznej. Do geograficzno -matematycznej jest na razie 14 chętnych i do geograficzno – językowej 15, więc mogłaby powstać z niej jedna klasa łączona. – Nie wszyscy potwierdzą dokumenty czy wyjadą np. do Zielonej Góry. Z drugiej strony do nas też jest trochę podań od uczniów z Żar, więc jesteśmy zadowoleni – mówi dyrektor Mieczysław Śmieszek.

W LO im. B. Chrobrego w Szprotawie przeważnie powstają dwie klasy pierwsze. -Aspiracje mamy na trzy i o nią walczymy. Powodzeniem cieszą się klasy humanistyczna oraz biologiczno-chemiczna, tam są jeszcze wolne miejsca. Chcielibyśmy otworzyć  łączoną z proponowanych przez nas profilów matematyczno – informatycznej i matematyczno – językowej, gdzie mamy jeszcze 12 miejsc – mówi dyrektor Bartosz Klimkowski.

 

Bez hotelarza i językowca

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w liceum jest 27 chętnych do klasy policyjnej i tylko 15 do klasy ogólnej. Zaledwie 6 osób zgłosiło się do klasy branżowej dla mechaników, monterów maszyn i urządzeń. -Do tej pory nabór był słabszy w szkole branżowej, ale nigdy aż tak. Zobaczymy, co będzie, na razie nie da się z tej liczby otworzyć klasy – mówi dyrektor Zbigniew Stebelski. -W technikum najsłabiej jest w organizacji reklamy.  Na razie zgłosiło się 17 osób. W klasie technik mechanik chętnych jest 13 osób. Ale to wybór pierwszej preferencji. Do klasy dla mechatronika, mamy tam 31 miejsc, a 46 chętnych. Wielu z tych uczniów, jako drugi wybór wskazało mechanika. Kilka wolnych miejsc jest dla techników ekonomistów, na razie zgłosiły się 23 osoby – wymienia dyrektor. 

 W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu wiadomo już, że nie powstanie klasa językowa liceum, podania można składać do klasy ogólnokształcącej z innowacją wojskową. Na razie jest do niej 18 chętnych.Wolne miejsca są w klasie wielozawodowej szkoły branżowej.W technikum zabrakło zgłoszeń, by otworzyć klasy dla technika hotelarstwa, organizacji turystyki i spedytora. -Za to mamy nadmiar dla technika logistyka z innowacją wojskową, gdzie jest 57 chętnych, a planowaliśmy 15 miejsc. Kolejne, które ruszą to na pewno technik spedytor z innowacją wojskową i technik logistyk. Będziemy teraz przeliczać, czy uda nam się otworzyć np. cztery klasy – mówi dyrektor Anna Król.

 

Mniej w mniejszych

  W Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie w szkole branżowej nie powstaną klasy dla kucharza i ślusarza., do pierwszej zgłosiły się cztery osoby, do drugiej jedna. Nabór prowadzony będzie jeszcze do klasy wielozawodowej, do której jest na razie 18 chętnych. W technikum powstaną dwie klasy łączone dla 4 zawodów. -Technik  żywienia i technik ekonomista tam są głównie wolne miejsca . Dobry nabór jest w tym roku wśród informatyków i mechaników – mówi dyrektor Andrzej Skawiński. 

W Iłowej planowane były dwie klasy pierwsze w tym jedna łączona, choć zapowiada się, że powstanie jedna klasa łączona z trzech specjalizacji: technik żywienia, hotelarstwa i informatyk, bo do szkoły w ogóle zapisały się 23 osoby. 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie najprawdopodobniej nie powstanie technikum architektury krajobrazu. -Będzie weterynaria, mechanizacja rolnictwa, technik rolnik, technik żywienia choć i tak otwieramy klasy łączone – mówi dyrektor Zbigniew Hałabura. W szkole branżowej ruszy tylko mechanik- operator, nie ma chętnych do nauki w zawodzie ogrodnika i rolnika. Do klasy branżowej zapisało się na razie 6 osób -Potrzebujemy około 13 osób, żeby w ogóle otworzyć klasę – dodaje dyrektor.

Napisz komentarz »