REKLAMA

Gospodarka

Nie dla mączki

Opublikowano 11 czerwca 2021, autor: jb

Nie ma pozwolenia na produkcję mączki gipsowej w Gozdnicy.

Sprawa cięgnie się od 2019 roku, gdy firma Liber ze Skawiny złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Miała ona polegać na produkcji surowca gipsu na drodze recyklingu i przetwarzania odpadów, czyli płyt kartonowo – gipsowych. Dzisiaj firma prowadzi już działalność przy ul. Żagańskiej, na terenie po byłym zakładzie ceramiki nr 3. 

Produkcja mączki, zgodnie z przepisami, traktowana jest jako taka, która może znacząco wpływać na środowisko. Firma musiała przygotować raport oddziaływania na środowisko. Nakazała jej to zrobić Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Spółka raport przygotowała, a RDOŚ orzekł, że zgody na inwestycję wydać nie może, bo taka produkcja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W planie ten rejon oznaczony jest pod działalność produkcyjną, składy i magazyny, ale nie można tam składować i przetwarzać odpadów. Na tej podstawie gmina odmówiła wydania decyzji, a firma odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które nakazało burmistrzowi ponownie rozpatrzyć sprawę. RDOŚ i gmina swoje zdanie podtrzymały.

Firma ma 14 dni na odwołanie się. Jeżeli zdecyduje się np. na odsunięcie inwestycji trochę dalej od zabudowy, może składać kolejny wniosek o wydanie decyzji.

Napisz komentarz »