REKLAMA

Aktualności, Gospodarka

Gruba kasa w ściekach

Opublikowano 11 czerwca 2021, autor: bj

Zaledwie kilka miesięcy pracowała oczyszczalnia ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach. I nawaliła, a ścieki trzeba było wywozić szambiarkami.

Oczyszczalnia została uruchomiona w listopadzie 2020 roku. Za 250 tys. zł wybudowała ją firma TST Szymona Tomaszewskiego z Sicienka. Po kilku miesiącach zaliczyła awarię.

– Były duże opady wiosną, wcześniej śnieżna zima. Gdy budowali oczyszczalnię, było sucho, robili odwierty, wody nie było. Teraz całość została wypchnięta, podniosła się o ok. 40 cm w górę. Musieliśmy wszystko wypompować – tłumaczy Barbara Litewka, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach (gm. Żary).

Ostatecznie wykonawca pod koniec maja naprawił usterkę w ramach gwarancji.

– Okazało się, że oczyszczalnia była zamocowana na parcianych naciągach. Nie było mocowań z kilku stron. Teraz się okazało, że to było dalece niewystarczające, ale już zostało naprawione – dodaje Józef Radzion, starosta. To Starostwu Powiatowemu podlega DPS.

Był donos

To nie pierwsze kłopoty ze ściekami w DPS. Wiosną 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zarzucił B. Litewce wypuszczanie nieoczyszczonych ścieków do rzeki i nieinformowanie o wynikach badań wody. DPS miał co prawda zgodę na wypuszczanie ścieków do Lubszy, ale po oczyszczeniu mechaniczno-biologicznym. A normy były przekroczone, co wykazała wówczas kontrola.

Wiosną tego roku WIOŚ nałożył na DPS dwie podwyższone opłaty za odprowadzanie ścieków. Łącznie prawie 50 tys. zł.

– To są odrębne sprawy. Mieliśmy wtedy duże przekroczenia, bo była awaria i donos, to prawda. Decyzje o opłatach WIOŚ wydaje na podstawie badań. Jeżeli wszystko działa dobrze, to badania robi się raz w roku. Jeżeli wyniki są niewłaściwe, to cztery. I jeżeli ja teraz w ciągu roku wykażę się pozytywnymi wynikami i udowodnię, że wszystko jest już prawidłowo, to oni mogą umorzyć te opłaty – przekonuje się B. Litewka.

– Postępowanie zostało wszczęte po kontrolach w 2019 roku i lutym 2021 roku. Strona została powiadomiona o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożenia wniosków, zastrzeżeń, ale nie złożyła dodatkowych wyjaśnień – czytamy w uzasadnieniu decyzji podpisanej przez Mirosława Ganeckiego szefa WIOŚ.

 

Napisz komentarz »