REKLAMA

Samorząd

Zrobią dach i drogi

Opublikowano 28 maja 2021, autor: bj

Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Olbrachtowie, modernizacja dróg prowadzących do pól w kilku wsiach i dokumentacja na oświetlenie – do takich inwestycji przymierzają się urzędnicy w gminie Żary.

Drogi w Złotniku i Łukawach mają zostać wyremontowane do końca września.

– Są to drogi stanowiące dojazd do pól. Zostanie na nich położony nowy dywanik – tłumaczy Piotr Dziok, kierownik referatu inwestycji i infrastruktury w Urzędzie Gminy w Żarach. Gmina otrzymała na ten cel 200 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego.

W Złotniku planowany do remontu dojazd do gruntów rolnych liczy 1 km. Kosztować ma to prawie 350 tys. zł. W Łukawach nowa nawierzchnia pochłonie niemal 211 tys. zł.

Radni gminni zgodzili się także na remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Olbrachtowie. Prace mają zostać wykonane podczas wakacji. Ich koszt ma się zamknąć w kwocie 30 tys. zł. Na modernizację szatni sportowej w Bieniowie pójdzie 150 tys. zł.

Gruba kasa na papiery

Na dokumentację przebudowy drogi wewnętrznej w Drozdowie gmina przeznaczy niemal 19 tys. 700 zł, w Mirostowicach Górnych i Sieniawie Żarskiej – po 18 tys. 500 zł.

Ok. 65 tys. zł pójdzie na opracowanie dokumentacji wykonania sieci zasilającej zbiorniki wody dla Grabika ze stacji uzdatniania wody w Drożkowie.

Powstanie też dokumentacja na oświetlenie drogowe w kilku miejscowościach – w Drozdowie za 5 tys. 200 zł, w Olbrachtowie – za 8 tys. zł, w Rościcach – za 5 tys. 500 zł, w Rusocicach – za 7 tys. 600 zł i w Kadłubii za 9 tys. zł.

Napisz komentarz »