REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Strażacy świętowali

Opublikowano 21 maja 2021, autor: bj

Medalami i awansami obchodzili swoje święto strażacy w Żarach (14.05.)

Uroczysty apel odbył się (14.05.) na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach. Wzięli w nim udział zastępca komendanta wojewódzkiego st. bryg. Lesław Gliński, st. kpt. Mariusz Morawski, podinsp. Tomasz Białek, zastępca komendanta KPP w Żarach, Józef Radzion, starosta żarski, Danuta Madej, burmistrz Żar, Magdalena Lenczyk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Leszek Mrożek, wójt gminy Żary.

Srebrne medale za długoletnią służbę przyznany przez prezydenta otrzymali:

Agnieszka Borowicz, Rafał Judycki, Witold Lepko, Stanisław Puzio, Katarzyna Tomaszewska, a brązowe Piotra Brela, Grzegorz Fabiańczyk, Justyna Józwy, Paweł Mruk. 

Srebrną odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał Markowi Świerlińskiemu, Danielowi Pelcowi, natomiast brązowa trafiła do Piotra Breli, Marcina Jakubika, Zbigniewa Januszewskiego, Bogumiła Kowalczewskiego, Roberta Urbaniaka, Dominika Motyla i Leszka Mrożka.

Decyzją ministra na stopień mł. kapitana awansowani zostali Paweł Brela i Marcin Pelc.

Dystynkcje młodszego brygadiera pojawią się na mundurze M. Świerlińskiego, a starszego kapitana – S. Puzio.

Na stopień starszego aspiranta awansowany został przez komendanta głównego PSP Krzysztof Pazdan, aspiranta- Grzegorz Fabiańczyk i R. Judycki.

Komendant wojewódzki podjął decyzję w sprawie awansu starszego ogniomistrza dla Krzysztofa Sienkiewicza, ogniomistrza dla Adriana Cecuły i Mateusza Skrzypczaka,   młodszego ogniomistrza dla Mirosława Krzywokulskiego,  starszego sekcyjnego dla Dawida Browczukowskiego, stopień sekcyjnego dla Pawła Drozdka, Adriana Karczewskiego, Grzegorza Macierzyńskiego, Macieja Maćków i Bartłomieja Warężak.

Nowi dowódcy i naczelnik

Komendant powiatowy mianował na wyższe stanowisko służbowe i powierzył pełnienie obowiązków na kilku stanowiskach. P.Brela pełnić będzie funkcję naczelnika wydziału, dowódcami zmiany zostaną Paweł Maludy i M. Pelc, zastępcami dowódcy zmiany Damian Frankowski, Marcin Jakubik, B. Kowalczewski, dowódca zastępu Michał Jurkowski  i Wojciech Sobczak, starszy operator sprzętu Tomasz Habowski, starszy ratownik kierowca Łukasz Banecki, Łukasz Hanuszewicz, Przemysław Podedworny.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”  prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło  Pawła Czerniaka, srebrnym odznaczony został Ł. Chwiedziuk i Piotr Zgórski, a brązowym Paweł Jordan, Adam Łoś, P. Podedworny.

Komendant powiatowy  wyróżnił wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz przyznał dodatkową nagrodę  za szczególną dbałość, termin realizacji powierzonych zadań i czynności przynoszące wymierne oszczędności dla Agnieszki Borowicz, P. Breli, Ł. Chwiedziuka, Sebastiana Horodyskiego, Z. Januszewskiego, M. Jakubika, Justyny Józwy, M. Jurkowskiego, Piotra Kowalskiego, Łukasza Magryna, S. Puzio, Joanny Sokalskiej i Katarzyny Tomaszewskiej.

 

Napisz komentarz »