REKLAMA

Wasze sprawy

Szukają naszej kasy

Opublikowano 11 maja 2021, autor: bj

Nie zarejestrowałeś kupionego samochodu, nie zwróciłeś prawo jazdy? Dostaniesz karę. Nawet 26 tys.zł! Urzędnicy nakładają grzywny i próbują je od nas egzekwować. Z rożnym skutkiem, bo teraz aż 750 tys. zł próbują ściągnąć od kierowców i właścicieli pojazdów.

Solidne kary grożą kierowcom i właścicielom aut i pojazdów, jeśli nie załatwią spraw w wydziale komunikacji. I to pomimo utrudnień, które są związane z epidemią koronawirusa. Inna rzecz, że wysokie kwoty sprawiają, że spora grupa osób zwyczajnie uchyla się od ich zapłacenia.

A kwota zaległości urosła do niemal 750 tys. zł.  – Spraw jest tyle, że w wydziale komunikacji oddelegowane zostały specjalnie 2 osoby do wydawania decyzji w sprawach tych kar. Jeżeli pieniądze nie wpływają, sprawa przekazywana jest do egzekucji, do Urzędu Skarbowego.  -mówił (5.05.) Eliza Siemianowska, skarbniczka powiatu.

Maksymalna kwota tej kary może przyprawić o ból głowy niejednego kierowcę. – Grzywny z tytułu nieoddania dokumentu prawa jazdy w przypadku wydanej decyzji o jego zatrzymaniu  lub cofnięciu  uprawnień do kierowania pojazdami wynosi  24 tys. zł-informuje Piotr Solich, kierownik referatu ds. rejestracji pojazdów i praw jazdy.

Gruba kara za gapiostwo

-W kwocie, którą mamy do ściągnięcia mieszczą się także kary za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju oraz za jego niezarejestrowanie w przypadku, gdy został sprowadzony z zagranicy. Tu kara wynosi 26 tys. 900 zł – dodaje P. Solich.

Lwia część to opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Tu Starostwo ma do ściągnięcia ponad 690 tys. zł.

P. Solich potwierdza, że pracownicy mają ręce pełne roboty. – Do wydawania decyzji w sprawie kar, grzywien i opłat wyznaczeni są pracownicy referatu.  Natomiast prace nad odzyskiwaniem należności w wydziale finansowo-budżetowym prowadzone są na bieżąco w celu uniknięcia umorzenia.

Ale to nie wszystko.

-Jeżeli nie oddadzą dokumentu prawa jazdy, zostaną ukarani grzywną 3 tys. zł-komentuje P. Solich.

Paleta kar jest szersza. Właściciele pojazdów  muszą liczyć się z karami od 200 zł do 1 tys. zł, jeżeli zbyt późno lub w ogóle nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej. A trzeba to zrobić maksymalnie w ciągu 30 dni. Tyle samo czasu mamy na zgłoszenie kupna lub sprzedaży auta czy pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Napisz komentarz »