REKLAMA

Samorząd

Wybrali inkasentów zamiast sołtysów

Opublikowano 13 maja 2021, autor: jb

Wyznaczono inkasentów do poboru podatków w Przecławiu i Mycielinie (gm. Niegosławice), choć radni zastanawiali się, czy w ogóle mogą to zrobić.

W Przecławiu nie ma inkasenta, bo była sołtys Danuta Borejko zrezygnowała z tej funkcji, a w Mycielinie zmarł sołtys Waldemar Hołowko.

Wójt już po raz drugi przedstawił radnym propozycję inkasentów we wsiach. Poprzednim razem, w lutym, nowych inkasentów nie powołano.

-W żadnej wsi nie można teraz zwołać zebrania sołeckiego, więc mieszkańcy nie wybiorą  nowych sołtysów.  Udało mi się porozumieć z Mariolą Szlachetko w Przecławiu i Eweliną Wawrzyńczyk z Mycielina do tego, by pełniły rolę inkasenta, żeby mieszkańcy mieli możliwość płacić podatki i opłaty za śmieci u siebie we wsi – tłumaczył wójt Jan Kosiński.

W lutym radni nie zgodzili się powołać nowego inkasenta w Zimnej Brzeźnicy. Tam wójt w miejsce sołtys, która nie chciała roznosić decyzji podatkowych, chciał powołać nową osobę.

-Ale czy my nie powinniśmy najpierw odwołać starego inkasenta, żeby powołać nowego? – dopytywał radny Sebastian Chachuła.

-Sołtys Przecławia pisemnie zrezygnowała ze stanowiska sołtysa oraz inkasenta, więc odwoływać jej nie trzeba. Po śmierci sołtysa Mycielina jego stanowisko inkasenta wygasa samoistnie, więc odwołanie także nie jest potrzebne – tłumaczył mecenas Rafał Jedyński.

Dodatek do diety

W gminie przeważnie sołtysi są jednocześnie inkasentami.

-Mamy już taką sytuację w Starej Jabłonie, gdzie sołtys od razu powiedział, że nie chce być inkasentem i powołaliśmy tam inną osobę – mówił wójt.

Sołtysi otrzymują 300 zł diety i około 10 procent kwoty, którą zbiorą od mieszkańców.

-Na jakiej podstawie i kto wybiera inkasenta? Była już u nas sytuacja, gdzie ktoś ze stanowiska nie zrezygnował, a my mieliśmy wybierać kolejną osobę. Wszyscy wiemy, że stanowisko inkasenta to dodatkowy dochód do niewysokiej diety sołtysów. Jak wybierzemy teraz inkasenta, a potem nowego sołtysa, to co wtedy? Czy obecnie wybrany inkasent zrezygnuje z tego stanowiska? Czy nowy sołtys będzie miał obniżoną dietę? – dopytywała Joanna Piechocka – Miś.

-To ja odpowiadam za pobór podatków w gminie, więc obowiązkiem rady jest przyjęcie inkasenta wyznaczonego przez wójta – mówił Jan Kosiński. -My możemy przyjąć albo nie wyznaczoną osobę – odparła J. Piechocka – Miś.

-Widzę sens powołania nowego inkasenta, ale do czasu wyboru nowego sołtysa -zaznaczył Arkadiusz Szlachetko, przewodniczący rady.

-Jak zajdzie taka potrzeba, to śmiem przypuszczać, że panie przekażą swoje stanowisko nowym sołtysom – tłumaczył wójt.

Radni nie byli zgodni w decyzji. Nowych inkasentów we wsiach zatwierdzono większością 6 głosów.

Napisz komentarz »