REKLAMA

Samorząd

Rodzice czekają na dotacje

Opublikowano 23 kwietnia 2021, autor: Piotr Piotrowski

Iskrzy na linii burmistrz Żagania – wójt gminy wiejskiej Żagań. Poszło o dotację dla dzieci do pobytu w żagańskich żłobkach.

Obecnie miejska dopłata do pobytu dziecka w żłobku wynosi 170 zł.  Problem w tym, że stawka gminy wiejskiej Żagań dla maluchów uczęszczających do żagańskich żłobków jest o 30 zł wyższa. Póki co, uchwała Rady Gminy z lutego br. jest martwa. Gmina nie może dotacji przekazywać bezpośrednio miejskim żłobkom. Pieniądze muszą najpierw trafić do miasta, które je rozdysponuje.  – Wystąpiłem do burmistrza już dwukrotnie, aby podpisać porozumienie w tej sprawie – mówi wójt Leszek Ochrymczyk. 

Burmistrz zaprosił wójta na spotkanie do Urzędu Miasta, ale do podpisania umowy nie doszło. – Celem spotkania było uzgodnienie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielania dotacji celowej niepublicznym podmiotom prowadzącym żłobki i kluby dziecięce na terenie Żagania, na dzieci będące mieszkańcami gminy Żagań – informuje Agnieszka Zychla, rzeczniczka Urzędu Miasta.  – W mieście obowiązuje uchwała Rady Miasta Żagań, na podstawie której żłobki otrzymują dotację 170 zł na dziecko oraz kluby dziecięce – 110 zł. W związku z powyższym miasto Żagań nie może przekazywać dotacji celowej w innej wysokości niż ta określona w obowiązującej uchwale. Wcześniej podobne porozumienia miasto podpisało z Gminą i miastem Żary.

Ujednolicą stawkę?

Wójt  L. Ochrymczuk podkreśla, że jest za porozumieniem, ale niekoniecznie na zasadach, jakie proponuje Urząd Miasta. Tłumaczy, że stawka wcale nie musi wynosić 170 zł, jak sugeruje burmistrz. 

 – Rady miasta czy gmin mogą ustalić swoje stawki dopłat do dzieci uczęszczających do żłobków na terenie innych samorządów. U nas jest 200 zł, ale równie dobrze mogłoby być 300 czy 500 zł – mówi. – Problem w tym, że burmistrz chce podpisać porozumienie na swoich zasadach, a więc ujednolicić stawkę do 170 zł. Na dziś obowiązuje mnie uchwała Rady Gminy, wedle której stawka na dziecko w żagańskich żłobkach wynosi 200 zł, czyli o 30 zł wyższa niż ta w mieście.

Sprawa może się rozstrzygnąć na najbliższej sesji, 30 kwietnia, na którą  radni z klubu „Gmina ponad podziałami” złożyli projekt uchwały dotyczący wyrównania stawki do 170 zł. Na tej podstawie gmina będzie mogła przekazywać dotację  miastu.  – Póki co budujemy własny żłobek i chciałbym, aby te pieniądze nie uciekały z gminy do miasta – kwituje Ochrymczuk. 

Napisz komentarz »