REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Prokutatorzy w przedszkolu

Opublikowano 16 kwietnia 2021, autor: Piotr Piotrowski

Kolejne zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości w szprotawskiej oświacie trafiło do żagańskiej Prokuratury Rejonowej. Tym razem dotyczy uchybień w Zespole Przedszkolnym, na kwotę co najmniej 81 tys. zł.

Sprawa dotyczy początku kadencji burmistrza Mirosława Gasika. Po analizie arkuszy organizacyjnych okazało się, że w styczniu 2019 roku ówczesny pracownik Urzędu Miasta dokonał  zmian dotyczących organizacji funkcjonowania Zespołu Przedszkolnego (w oświatowym systemie Vulcan).

– Burmistrzowi nie został przedstawiony do zatwierdzenia arkusz organizacyjny, wedle którego obowiązki wicedyrektora, który poszedł na urlop dla poratowania zdrowia, powierzono innej osobie. Nie tylko bez zgody burmistrza, ale i bez wymaganej aktualnej oceny pracy. Bez zgody organu prowadzącego  zatrudniono również trzy osoby jako tzw. pomoc nauczyciela – informuje Dorota Grzeszczak, wiceburmistrz Szprotawy. – Szacowana przez urząd wartość uchybień to dodatkowe co najmniej 81 tys. zł. O stwierdzonych nieprawidłowościach zawiadomione zostały właściwe organy i służby.

200 tys.zł bez dzieci

To kolejny wątek analizy arkuszy organizacyjnych w szprotawskiej oświacie. W poprzednim  wydaniu „Regionalnej” pisaliśmy o uchybieniach z lat 2017-18, na kwotę ok. 200 tys. zł. Dotyczą  one m.in. planowania dodatkowych godzin na zajęcia świetlicowe dla dzieci potrzebujących opieki, bez określenia liczby tych dzieci. Aż 425 godzin opieki świetlicowej odbyło się bez udziału uczniów, przy jednoczesnym potwierdzaniu faktu zrealizowania zajęć wpisem dotyczącym ich tematyki. Ponadto, zajęcia w arkuszach wprowadzane były bez podstawy prawnej i w sposób sprzeczny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji. Sprawę obecnie bada żagańska Prokuratura Rejonowa. Do tematu wrócimy.

Napisz komentarz »