REKLAMA

Samorząd

Seniorzy na lodzie?

Opublikowano 02 kwietnia 2021, autor: Piotr Piotrowski

Mimo, że wojewoda nakazał uregulować sprawę działalności Klubu Seniora w żagańskim Tomaszowie, większość radnych nie zgodziła się, aby utworzyć z niego ośrodek wsparcia, podległy pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. – Będziemy musieli oddać 120 tys. zł z projektu przez to, że jesteście nieodpowiedzialni! Zacznijcie słuchać mieszkańców! – wytykał opozycji Paweł Lipski, wiceprzewodniczący rady i sołtys Tomaszowa.

O sprawie pisaliśmy w lutym br., w artykule „Polityka kosztem seniorów”. Działalność powołanego trzy lata temu Klubu Seniora stoi pod znakiem zapytania, bo najpierw radni z opozycji wójta okroili mu budżet, a następnie nie zgodzili się na prowadzenie go przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Temat wrócił, jak bumerang sesję, we wtorek, 29 marca. A w tle – jak zwykle na sesjach Rady Gminy – polityka.

– Po artykule w Regionalnej wojewoda upomina i ponagla nas, abyśmy uregulowali prawnie działalność Klubu Seniora, jako ośrodka wsparcia dziennego , podlegającego pod GOPS – tłumaczy sekretarz gminy, Danuta Michalak.- Mamy na to czas do 16 kwietnia.

Radna Agnieszka Dziewiatnik podkreśliła, że dotacja na działalność została zmniejszona z 44 tys. zł do 21 tys. 500 zł, a nie jak seniorzy twierdzą – 5 tys. zł. Radni z jej klubu nie zgodzili się na utworzenie etatu dla animatorki Klubu Seniora, stąd niższa kwota. Podkreśliła też, że w pismach do gminy nie ma żadnego nakazu od wojewody, aby przekazać klub pod GOPS.

– Kilkakrotnie czytałam te pisma. Wojewodzie chodzi jedynie o wyjaśnienie, jak funkcjonuje klub seniora – podkreśliła.

Wojewoda sobie, radni sobie

Na dowód D. Michalak przeczytała fragment pisma od wojewody: „Szanowny panie wójcie. Nadal niepokoi mnie sytuacja Klubu Seniora, który nie został włączony w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niezbędnym jest podjęcie uchwały Rady Gminy dotyczącej włączenia go w struktury GOPS” – pisze w korespondencji do Urzędu Gminy.

– Wojewoda żąda od nas takiej uchwały – podkreślała sekretarz. – Jeśli jej nie podejmiemy, może nam kazać zwrócić pieniądze z projektu na adaptację klubu seniora.   Poza tym, włączenie klubu w struktury GOPS tylko usprawni jego działalność.  – Czy naprawdę klub seniora musi być w zasobie ośrodka? – dociekał radny Adam Górniak. – Jakie będą z tego korzyści?

– To jedyna forma prawna istnienia takiego klubu. Druga to przekazanie jego w ręce stowarzyszenia, wraz z majątkiem – odparła D. Michalak.

Mimo tych argumentów, radni z opozycji nie zgodzili się na utworzenie z Klubu Seniora ośrodka podległego pod GOPS. Przeciw było 8 radnych (Piotr Cisowski, Jolanta Czarnogrodzka, Agnieszka Dziewiatnik, Adam Górniak,  Elżbieta Kłoniecka, Monika Rozpędowska, Ireneusz Szczupiel,  Mariusz Wołoszyn), za – 6 radnych  (Bartłomiej Broniszewski, Jan Daniszewski, Marian Hrycak, Wioleta Kozak, Paweł Lipski,  Zdzisław Remiń), od głosu wstrzymał się Wiesław Grela. 

– Będziemy musieli oddać 120 tys. zł z projektu przez to, że jesteście państwo nieodpowiedzialni! Szanowni radni, zacznijcie słuchać mieszkańców! – skwitował ruch opozycji Paweł Lipski.

Napisz komentarz »