REKLAMA

Samorząd

Królowie gminnych zarobków

Opublikowano 26 marca 2021, autor: jb

Pracownicy Urzędu Gminy stoją na czele zarobków w Gminie Żary.

Zgodnie z ostatnim składanym oświadczeniem majątkowym najwyższą roczną pensję otrzymała Barbara Karpowicz, skarbnik gminy, na której konto wpłynęło 134 tys. 513,50 zł. Miesięcznie daje jej to pensję rzędu 11 tys. 209 zł.

Wójt Leszek Mrożek znalazł się na drugim miejscu zestawienia zarobków. Jego roczny dochód sięgnął 130 tys. 848,06 zł, czyli miesięcznie daje to średnią wypłatę 10 tys. 904 zł. Trzecia w zestawieniu jest Katarzyna Kalkowska, zastępca skarbnika gminy, której roczny dochód sięgnął 108 tys. 14,39 zł, co miesięcznie daje jej średnie wynagrodzenie na poziomie 9 tys. zł.

Wśród kierowników referatów w Urzędzie wypłaty wahają się w przedziale 50 – 80 tys. zł rocznie.

Najwięcej dyrektorzy

Z osób, które podlegają pod Urząd Gminy najwyższą pensję w rok osiągnęła Danuta Nowak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jej wynagrodzenie sięgnęło 107 tys. 484,68 zł, co daje średnią pensję na poziomie 8 tys. 957 zł. Kolejna w tym zestawieniu jest Danuta Semenków, dyrektor Zespołu Szkół w Grabiku z dochodem niższym o ponad 10 tys. zł, ponieważ w rok wykazała dochód rzędu 92 tys. 936,01 zł, co miesięcznie daje 7 tys. 745 zł. Najniższą kwotę wynagrodzenia z osób podległych Urzędowi wykazał Jarosław Kropski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej. Z wynagrodzenia za pracę w oświadczeniu majątkowym podał 10 tys. 624,20 zł, co można przeliczyć na kwotę 5 tys. 312 zł. J. Kropski jako dyrektor podjął jednak pracę pod koniec roku, w listopadzie.

Pracownicy Urzędu Gminy w Żarach
Imię i nazwisko Stanowisko Roczne zarobki wg oświadczenia majątkowego Średnie miesięczne zarobki
Barbara Karpowicz skarbnik gminy 134 tys. 513,50 zł 11 tys. 209 zł
Leszek Mrożek wójt gminy 130 tys. 848,06 zł 10 tys. 904 zł
Katarzyna Kalkowska zastępca skarbnika gminy 108 tys. 14,39 zł 9 tys. 1 zł
Edyta Ciecierska sekretarz gminy 83 tys. 236,28 zł 6 tys. 936 zł
Anna Kochanowska kierownik referatu spraw społecznych i zamówień publicznych 80 tys. 571,82 zł 6 tys. 714 zł
Bożena Gąsiorowska inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej 59 tys. 292,02 zł 4 tys. 941 zł
Katarzyna Nowicka inspektor ds. wymiaru podatków 58 tys. 566,40 zł 4 tys. 880 zł
Joanna Kubicka inspektor ds. ewidencji ludności i prowadzenia stałego rejestru wyborców 56 tys. 934,44 zł 4 tys. 745 zł
Monika Płóciennik podinspektor ds. księgowości 52 tys. 479,50 zł 4 tys. 373 zł
Kinga Matoga p.o. kierownika referatu gospodarki nieruchomościami i środowiska 51 tys. 433,31 zł 4 tys. 286 zł
Paulina Kowalska podinspektor ds. gospodarki odpadami 50 tys. 335,53 zł 4 tys. 195 zł
Marek Siry referent ds. ochrony środowiska 44 tys. 195,51 zł 3 tys. 683 zł
Paulina Reczuch inspektor w referacie gospdarki nieruchomościami 42 tys. 969,13 zł 3 tys. 581 zł
Patrycja Drozdek młdoszy referent ds. podatków i opłat 42 tys. 828,26 zł 3 tys. 569 zł
Anna Sporys podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat 33 tys. 546,97 zł 2 tys. 795 zł
Marta Szymańska referent ds. planowania przestrzennego 31 tys. 44,68 zł 2 tys. 587 zł
Pracownicy Jednostek Podległych Gminie Żary
Imię i nazwisko Stanowisko Roczne zarobki wg oświadczenia majątkowego Średnie miesięczne zarobki
Maria Nowak kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 107 tys. 484,68 zł 8 tys. 957 zł
Danuta Semenków dyrektor Zespołu Szkół w Grabiku 92 tys. 936,01 zł 7 tys. 745 zł
Małgorzata Markowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniowie 88 tys. 998,82 zł 7 tys. 417 zł
Elżbieta Dawidowicz – Kmiecik dyrektor Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie 86 tys. 742,77 zł 7 tys. 229 zł
Kinga Grzelak dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanicach 83 tys. 916,20 zł 6 tys. 993 zł
Agnieszka Rydel dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotniku 81 tys. 749,02 zł 6 tys. 812 zł
Wojciech Mielniczuk dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych 81 tys. 623,88 zł 6 tys. 802 zł
Monika Wojsław zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejq 81 tys. 437,22 zł 6 tys. 786 zł
Barbara Gosławska kierownik Centrum Usług Wspólnych 79 tys. 378,63 zł 6 tys. 615 zł
Jadwiga Bakalarska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieniowie 70 tys. 718,65 zł 5 tys. 893 zł
Jarosław Kropski dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej 10 tys. 624,20 zł (za dwa miesiące pracy) 5 tys. 312 zł
Napisz komentarz »