REKLAMA

Samorząd

Danuta Madej przegrała w Sądzie

Opublikowano 19 marca 2021, autor: nk

Fundacja Eko-Lubusz zarzuciła Burmistrzowi Żar bezczynność w sprawie udzielenia informacji publicznej. I wygrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Burmistrz musi pokryć koszty postępowania i w końcu odpowiedzieć Fundacji na pytania dotyczące Swiss Krono.

Na pytania zadane przez Fundację Eko-Lubusz dotyczące zleconych kontroli emisji zanieczyszczeń w zakładzie Swiss Krono urzędnicy z Żar odpowiedzieli lakonicznie. Skwitowali, że to nie oni są odpowiednim organem do udzielenia informacji i uznali sprawę za zamkniętą. Taka odpowiedź nie była satysfakcjonująca dla Eko-Lubusza. Fundacja zarzuciła burmistrzowi bezczynność i skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., którą wygrała. Danuta Madej przegrała w Sądzie.

Nie ma kasacji

Burmistrz Madej złożyła kasację na wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale tutaj również przegrał. W uzasadnieniu do wyroku z 23.02.2021 roku czytamy między innymi, że zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, iż informacja o działaniach podjętych przez organ gminy w zakresie ochrony środowiska, który należy do zadań własnych gminy, stanowi informację publiczną.

Sąd zauważył również, że to, iż urzędnicy nie mają prawa przeprowadzać kontroli w Swiss Krono, nie znaczy, że nie mogą o taką kontrolę wnioskować do organu właściwego.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną i nakazał burmistrz Danucie Madej odpowiedzieć na pytania zadane przez Fundację i pokryć koszty procesu.

Napisz komentarz »