REKLAMA

Samorząd

Dalej wojna

Opublikowano 12 marca 2021, autor: Piotr Piotrowski

Radni gminy wiejskiej Żagań chcą ograniczyć kompetencje wójta. – To niezgodne z prawem – mówi wójt. – Chcemy tylko większej kontroli nad tym, co robi wójt – tłumaczą radni z opozycji.

Wojenki na linii wójt Leszek Ochrymczuk – 9 radnych z opozycyjnego klubu „Gmina ponad podziałami” ciąg dalszy. Na ich wniosek odbyła (8.03) się sesja nadzwyczajna, na której chcieli dokonać zmian w pracy nad projektem uchwały budżetowej.

– Teraz pieniądze planowane na inwestycje np. drogowe „wpadają do jednego worka” czyli są w dziale Transport i łączność – tłumaczy w imieniu tej dziewiątki  radna Agnieszka Dziewiatnik.  – Wedle naszej propozycji konkretne zadania  miałyby być wykonane wraz z przypisanymi kwotami, aby było jasno i przejrzyście, na co są przeznaczone pieniądze w tym dziale.

Radni chcieli też wiedzieć, ilu pracowników jest zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych i pomocniczych gminy, oraz jaki jest fundusz ich wynagrodzeń. –  Niestety, tego nie wiemy. Uchwalając budżet gminy na dany rok i przeznaczając środki nie wiemy, ile z nich przeznaczonych jest na wynagrodzenia dla pracowników gminy i jednostek podległych, ile na pozostałe zadania – dodaje A. Dziewiatnik. –  Te zmiany są po to, aby nie być zaskakiwanym, tak jak w ubiegłym roku, gdy zostały wykonane inwestycje o których radni nic nie wiedzieli, albo że zarządzeniem wójta środki zostały przeniesione. Wydawanie pieniędzy z budżetu ma być przejrzyste.

Bezprawny zamach?

W obronie wójta stanęli radni z jego obozu. – Ta uchwała zabierze wójtowi pewne uprawnienia i spowoduje, że sesje na państwa wniosek będą się mogły odbywać nawet trzy razy w tygodniu – ripostowała radna Wioleta Kozak.

– Zostając radnym, można było się liczyć z tym, że będzie on miał obowiązki. – odparła radna Jolanta Czarnogrodzka.

Agnieszka Kosińska, skarbnik gminy zaznaczała, że takie zmiany wykraczają poza kompetencje Rady Gminy.  9 radnych wycofało swój projekt uchwały zaznaczając, że sprawę będą analizować jeszcze raz na komisjach.

Oburzenia nie kryje wójt  Leszek Ochrymczuk. – To bezprawny zamach. Od pewnego czasu ta grupa radnych próbuje mi ograniczyć kierowanie gminą, jak tylko się da. Najpierw wycięła mi z budżetu szereg inwestycji, następnie ograniczyła środki na plany zagospodarowania przestrzennego dla kilku miejscowości. Teraz próbują odebrać mi uprawnienia – kwituje.

Napisz komentarz »