REKLAMA

Samorząd

Zastąpi wójta

Opublikowano 12 marca 2021, autor: jb

Małgorzata Sokołowska, została zastępcą wójta gminy Niegosławice.

Jeszcze w ubiegłym miesiącu wójt Jan Kosiński mówił, że tego stanowiska w gminie już raczej nie będzie.

Od początku marca były zastępca wójta Bartosz Krause, pełni rolę sekretarza gminy, bo wygrał konkurs na to stanowisko. W ostatnim czasie sekretarza w gminie nie było już od kilku lat.

Przy ogłaszaniu konkursu na stanowisko sekretarza wójt zapowiadał, że zastępca wójta nie będzie już potrzebny.  Okazuje się, że zastępca jednak pozostał.

-Zastanawiałem się czy utrzymać to stanowisko czy nie. Doszedłem do wniosku, że z zastępcą jest bezpieczniej, a nie są to duże pieniądze, żeby takie stanowisko utrzymać – mówi wójt.

Małgorzata Sokołowska, która w urzędzie odpowiada m.in. za podatki, zastępcą wójta będzie na jedną ósmą etatu.

 -Może przez to liczyć na podwyżkę podstawy pensji o około 150 zł. Nie zabrałem jej obowiązków, tylko dołożyłem. Nadal w gminie odpowiadać będzie głównie za wymiar podatkowy. Pracujemy razem od lat, bardzo mi pomaga, zna się na wszystkim. – mówi J. Kosiński.

W ostatnich latach w gminie albo był sekretarz albo zastępca wójta. Teraz są oba te stanowiska.

-Sekretarz sprawuje pieczę nad sprawą dokumentów w gminie i całą ich merytoryczną stroną. Nie chcę, żeby radni później znowu narzekali, że któraś uchwała jest niedokładnie przygotowana. Zastępca wójta jest do tego, żeby urząd funkcjonował, kiedy mnie nie ma. Chodzi o to, żeby była ciągłość urzędowania w razie mojej choroby czy nieobecności. Dzisiaj dzieje się w świecie różnie. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, jaka była w sąsiedniej Szprotawie (po zatrzymaniu burmistrza przez brak jego zastępcy trzeba było powołać komisarza w gminie – przyt. red.). Lepiej niech urząd działa, dla bezpieczeństwa – tłumaczy wójt.

Roszady w urzędzie

Przy okazji zmian personalnych w gminie poprawiono podział na referaty urzędu. Jest ich teraz trzy. Sekretarz Bartosz Krause stanął na czele referatu organizacyjnego.

Kierownikiem referatu techniczno – inwestycyjnego jest Sławomir Świtajło. Na czele referatu finansowego stoi skarbnik Mirosława Baranowska. W tym referacie zastępca wójta Małgrzata Sokołowska odpowiada m.in. za Fundusz Sołecki i podatki.Oprócz tego w gminie są dwie osoby, które pracują na samodzielnych stanowiskach. Andrzej Suszko odpowiada za zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną i przeciwpożarową, transport publiczny, organizowanie imprez masowych, prowadzi też archiwum urzędu. Jolanta Tarłowska odpowiada za obługę Rady Gminy, zajmuje się promocją gminy, ochroną zdrowia, wyborami, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, organizacjami pożytku publicznego, sprawami związanymi z działalnością gospodarczą.

Napisz komentarz »