REKLAMA

Samorząd

Kto jest królem zarobków?

Opublikowano 12 marca 2021, autor: jb

Ze wszystkich jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Żarach najwięcej zarabia prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz. Sam starosta Józef Radzion zajmuje drugie miejsce w rankingu wysokości wynagrodzeń.

Według ostatniego oświadczenia majątkowego największą kwota wynagrodzenia za pracę może pochwalić się Jolanta Dankiewicz. Przez rok na jej konto wpłynęło 226 tys. 726,82 zł, co daje średnie wynagrodzenie na poziomie 18 tys. 894 zł miesięcznie.

Druga w zestawieniu pracowników podległych starostwu jest Alicja Czerniawska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, która w rok otrzymała 139 tys. 3,53 zł, czyli średnio miesięcznie 11 tys. 584 zł. Z dyrektorów, których zwierzchnikiem jest powiat, ponad 126 tys. zł wpłynęło na konto Elżbiety Maćko, dyrektor Specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego w Lubsku. Miesięcznie jest to średnio pensja rzędu 10 tys. 546 zł.

Król na urzędzie

Starosta Józef Radzion na swoim stanowisku zarobił 147 tys. 701,97 zł i daje mu to drugie miejsce w całym zestawieniu zarobków i jednocześnie najwięcej ze wszystkich pracowników samego starostwa. Jego średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi zatem 12 tys. 308 zł.

Wśród urzędników starostwa, drugie miejsce w zestawieniu zajęło wynagrodzenie za pracę skarbnik powiatu Elizy Siemianowskiej, które wyniosło 133 tys. 293,14 zł przez rok, co średnio miesięcznie daje 11 tys.  tys. 108 zł.

Naczelnicy poszczególnych wydziałów mają wynagrodzenie w przedziale 80-94 tys. zł rocznie. Najwięcej z nich zarobiła Anna Balcewicz, naczelnik wydziału finansowo – budżetowego. Na jej konto wpłynęło 94 tys. 39,91 zł pensji, co średnio miesięcznie daje 7 tys. 837 zł.

Pensja kierowników poszczególnych referatów rocznie waha się w przedziale 50-78 tys. zł. Najwięcej z nich zarobił Adrian Lewandowski, kierownik referatu ds. dróg. Jego roczne wynagrodzenie sięgnęło 78 tys. 405,15 zł, co w przeliczeniu na miesięczną pensję daje 6 tys. 534 zł.

Pracownicy Jednostek Podległych Starostwu
Imię i nazwisko Stanowisko Roczne zarobki wg oświadczenia majątkowego Średnie zarobki na miesiąc
Jolanta Dankiewicz prezes zarządu Szpitala Na Wyspie 226 tys. 726,82 zł 18 tys. 894 zł
Alicja Czerniawska dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku 139 tys. 3,53 zł 11 tys. 584 zł
Elżbieta Maćko dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku 126 tys. 555,40 zł 10 tys. 546 zł
Krzysztof Neska dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach 121 tys. 959,21 zł 10 tys. 163 zł
Ewa Styś dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach 118 tys. 596,84 zł 9 tys. 883 zł
Gabriela Fiedler dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku 114 tys. 944,23 zł 9 tys. 579 zł
Robert Nowaczyński dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach 109 tys. 41,03 zł 9 tys. 87 zł
Arleta Śniatecka dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 107 tys. 695,03 zł 8 tys. 975 zł
Magdalena Gruca dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach 107. 275,77 zł 8 tys. 940
Justyna Przedaszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 106 tys. 142,14 zł 8 tys. 845 zł
Wioletta Kuźmińska dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku 105 tys. 516,88 zł 8 tys. 793 zł
Lucyna Hoffmann – Czyżyk dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego 92 tys. 959,42 zł 7 tys. 747 zł
Barbara Sulikowska dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach 92 tys. 376,60 zł 7 tys. 698 zł
Jerzy Kowalczyk dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach 92 tys. 36,35 zł 7 tys. 670 zł
Barbara Litewka dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach 90 tys. 662,55 zł 7 tys. 555 zł
Agata Salamońska dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku 84 tys. 140,52 zł 7 tys. 12 zł
Małgorzata Łozińska – Szklarz dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Żarach 83 tys. 987,33 zł 6 tys. 999 zł
Józef Tarniowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 80 tys. 350 zł 6 tys. 696 zł
Maria Cecuła zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 77 tys. 780,17 zł 6 tys. 482 zł
Joanna Zielińska – Kmera kierownik oddziału Powiatowego Urzędu Pracy w Lubsku 69 tys. 895,38 zł 5 tys. 825 zł
Danuta Budźko główna księgowa Powiatowego Urzędu Pracy 66 tys. 139,58 zł 5 tys. 512 zł
Anna Kordus kierownik działu ewidencji i świadczeń PUP 57 tys. 716 zł 4 tys. 810 zł
Żaneta Wójcicka kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP 53 tys. 242,30 zł 4 tys. 437 zł
Aleksandra Stasiun specjaista ds. rejestracji w oddziale PUP w Lubsku 38 tys. 178,46 zł 3 tys. 182 zł
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach
Imię i nazwisko Stanowisko Roczne zarobki wg oświadczenia majątkowego Średnie miesięczne zarobki
Józef Radzion starosta żarski 147 tys. 701,97 zł 12 tys. 308 zł
Eliza Siemianowska skarbnik powiatu 133 tys. 293,14 zł 11 tys. 108 zł
Małgorzata Issel wicestarosta żarski 121 tys. 687,76 zł 10 tys. 141 zł
Agnieszka Domaradzka sekretarz powiatu 94 tys. 920,27 zł 7 tys. 910 zł
Anna Balcewicz naczelnik wydziału finansowo – budżetowego 94 tys. 39,91 zł 7 tys. 837 zł
Bartłomiej Kubiak naczelnik wydziału edukacji i zdrowia 92 tys. 925,15 zł 7 tys. 744 zł
Mariusz Myśliwy naczelnik wydziału budownictwa i ochrony środowiska 89 tys. 505,32 zł 7 tys. 459 zł
Joanna Rączkowska – Manaj naczelnik wydziału komunikacji, transportu i dróg 88 tys. 87,11 zł 7 tys. 341 zł
Alicja Baranowska naczelnik wydziału geodezji i katastru 87 tys. 859,63 zł 7 tys. 322 zł
Małgorzata Najdek naczelnik wydziału organizacyjnego i zarządzania kryzysowego 81 tys. 241,20 zł 6 tys. 770 zł
Adrian Lewandowski kierownik referatu ds. dróg 78 tys. 405,15 zł 6 tys. 534 zł
Elżbieta Pawłowska kierownik referatu gospodarki nieruchomościami 78 tys. 113,38 zł 6 tys. 509 zł
Piotr Solich kierownik referatu ds. rejestracji pojazdów i praw jazdy 66 tys. 212,08 zł 5 tys. 518 zł
Agnieszka Lewandowska p.o. kierownika referatu ds. ochrony środowiska 63 tys. 383,09 zł 5 tys. 282 zł
Erwin Henke naczelnik wydziału inwestycji i gospodarki nieruchomościami 62 tys. 21,92 zł 5 tys. 168 zł
Włodzimierz Ślósarczyk inspektor w referacie rejestracji ds.pojazdów 52 tys. 800 zł 4 tys. 400 zł
Izabela Syroka inspektor w referacie ds. praw jazdy 52 tys. 563,58 zł 4 tys. 380 zł
Karolina Lepko kierownik referatu administracji architektoniczno – budowlanej 50 tys. 616,60 zł 4 tys. 218 zł
Ewa Komenda inspektor w referacie ds. rejestracji pojazdów 50 tys. 553,83 zł 4 tys. 213 zł
Beata Szrębska – Smok inspektor w referacie ds. rejestracji pojazdów 49 tys. 528,69 zł 4 tys. 127 zł
Karolina Nowogórska inspektor w referacie ds. prawa jazdy 45 tys. 404,23 zł 3 tys. 784 zł
Jagoda Dudzińska inspektor w referacie ds. prawa jazdy 44 tys. 461,18 zł 3 tys. 705 zł
Ewelina Zasiadczyk inspektor w referacie ds. rejestracji pojazdów 43 tys. 76,59 zł 3 tys. 590 zł
Izabela Dziedzińska referent w referacie ds. rejestracji pojazdów 41 tys. 817,14 zł 3 tys. 485 zł
Monika Wróblewska referent w referacie ds. rejestracji pojazdów 39 tys. 539,61 zł 3 tys. 295 zł
Napisz komentarz »