REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Przejął parafię

Opublikowano 05 marca 2021, autor: Piotr Piotrowski

Nowym proboszczem Polskokatolickiej Parafii Zbawiciela Świata w Szprotawie został ksiądz Stanisław Stawowczyk.

Stawowczyk objął parafię po zmarłym w grudniu ub. roku Ryszardzie Szykule.  Kieruje również parafiami Kościoła Polskokatolickiego w  Żaganiu, Małomicach, Gozdnicy i Zielonej Górze.  – Księży polskokatolickich jest coraz mniej w regionie, stąd przybywa mi coraz więcej parafii – mówi nowy proboszcz szprotawskiej parafii.

Jednym z priorytetów S. Stawowczyka będzie ratowanie niszczejącego zabytku w centrum Szprotawy –  ruin poewangelickiego kościoła pw. Bożego Miłosierdzia. Oczywiście, przy udziale gminy, która już szuka pieniędzy na jego rewitalizację.  – To niekwestionowany szprotawski zabytek, który mamy obowiązek ratować przed całkowitym zniszczeniem – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. –  Pomysłów na funkcjonowanie obiektu jest wiele, oczywiście wszystkie poddane zostaną konsultacjom społecznym. W pierwszym etapie wykonane zostaną prace zabezpieczające ruiny.

Napisz komentarz »