REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Covid nam seksu nie zabrał

Opublikowano 26 lutego 2021, autor: jb

Mieszkańcy naszego regionu prawie najniżej w kraju oceniają swoje zadowolenie z życia seksualnego w czasie pandemii. Najsłynniejszy w Polsce seksuolog, pochodzący z Żar profesor Zbigniew Izdebski nas przebadał.

Badania nad seksualnością Polaków nasz profesor publikuje już od 1997 roku! Teraz zbadał m.in. stan naszych relacji w związkach w czasie pandemii.

Przepytano łącznie 3 tysiące osób w wieku 18-60 lat.

– Chciałem dowiedzieć, się jaka jest kondycja psychiczna i fizyczna Polaków w trakcie izolacji, która tak nas zaskoczyła. ? mówi prof. Zbigniew Izdebski o swoich badaniach.

 Wśród ogólnych badań, zadowolenie ze swojego zdrowia i życia deklarowało 66 proc. Polaków. To o 9 procent mniej niż w ostatnio badanym 2017 roku.

 

Związki tak, zadowolenie mniej

22 procent ankietowanych powiedziało, że ich związek podczas pandemii się wzmocnił. Ponad 60 procent oceniło, że w ich związku nic się nie zmieniło. Kilkanaście procent uważa jednak, że ich relacja uległa pogorszeniu. 5 procent badanych przyznało, że w czasie pandemii pierwszy raz pomyślało o rozwodzie. Pod wpływem lockdownu 14 procent zdecydowało się przełożyć swoje plany co do powiększania rodziny.

W którym województwie mieszkańcy najlepiej oceniają swoje związki? Najkorzystniej w tym zestawieniu wypadło województwo podlaskie (85 procent pozytywnych odpowiedzi). Lubuszanie w 74 procentach zadeklarowali zadowolenie.

Nie przekłada się to jednak na ocenę poziomu zadowolenia z życia seksualnego w ostatnich miesiącach. Zadowolonych było zaledwie 47 procent Lubuszan i jest to jeden z najniższych wyników w kraju!

Ogółem, 51 procent Polaków pozytywnie oceniło swoje życie seksualne. Najbardziej zadowolone były osoby w wieku od 30 do 49 lat (59 procent, to o 12 procent mniej niż 3 lata temu) oraz osoby w wieku od 18 do 29 roku życia (55 procent).

 Najbardziej niezadowoleni ze swojej satysfakcji seksualnej są osoby w wieku 18-29 lat (19 procent, wzrost o 7 procent).

 

Jak sobota, to seks

Pandemia niewiele zmieniła w kwestii  przyzwyczajeń. Najwięcej czasu i ochoty na seks mamy w soboty (48 procent ankietowanych).

Na częstsze zbliżenia decydowaliśmy się na początku pandemii. 21 proc. Polaków stwierdziło, że od marca do kwietnia 2020 roku współżyło codziennie lub prawie codziennie.

Bardzo nie zmieniły się także przyzwyczajenia co do miejsca, które wybieramy na zbliżenia. Najczęściej w okresie lockdownu Polacy współżyli w domu (94 proc.). Covid jednak trochę nam namieszał. Praca zdalna nie sprzyja zbliżeniom. Jeszcze w 2017 roku na kontakty seksualne w miejscu pracy wskazywało 21 procent badanych. 

 

Czas mamy niezły

Jesteśmy rekordzistami! Z raportu profesora Izdebskiego wynika, że Lubuszanie, w tym mieszkańcy powiatów żarskiego i żagańskiego, kochają się średnio 17 minut. Najdłużej w całej Polsce!

Średnia Polaków to 13,8 min. To o 5 minut mniej niż jeszcze 10 lat temu.- Ale nie tylko w tym jesteśmy najlepsi w kraju. Również w zdradzaniu – mówi seksuolog prof. Zbigniew Izdebski. – Swojego męża, żonę, chłopaka, dziewczynę choć raz w życiu zdradziło 33 procent Lubuszan. Wychodzi na to, że zdradzonych jest jedna trzecia mieszkańców naszego województwa!

 

 

Napisz komentarz »