REKLAMA

Samorząd

Z pracy wyleciał, w radzie zostaje

Opublikowano 26 lutego 2021, autor: Michalina Kozarowicz

Radny Zbigniew Kubiak był do pracy na podwójnym gazie. W wydychanym powietrzu miał 1,3 promila alkoholu. Koledzy radni decydowali, czy godzić się na jego zwolnienie z pracy. W radzie pozostał.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Trzebiela zrobili sobie imprezę (2.02) pod nieobecność kierownika. Poczucie obowiązku jednak mieli, bo nie przeszkadzało to im nadal przyjmować mieszkańców.

– Załatwiałem sprawy w terenie związane z PSZOK-iem – mówi Jan Jamza, kierownik ZGKiM w Trzebielu – Zadzwoniono do mnie, że moim pracownicy są pod wpływem alkoholu. Przyjechałem na miejsce, faktycznie tak było. Wezwałem policję. Gdy po zakładzie rozniosła się informacja, że zaraz będzie policja, część pracowników porzuciła miejsce pracy. Następnego dnia dostali nagany z wpisem do akt, za porzucenie miejsca pracy. Nic więcej im udowodnić nie mogłem. Ale pan Kubiak został. I go przebadano. Nie miałem wątpliwości, że za takie zachowanie należy mu się wypowiedzenie z pracy – wyjaśnia J. Jamza

Na podwójnym gazie

Radny w pracy w ZGKiM był pod wpływem alkoholu. Już następnego dnia do Rady Gminy wpłynął wniosek o zgodę na jego zwolnienie.

– Wniosek został złożony na podstawie art. 25 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym. – informuje Andrzej Dyszczyński, przewodniczący Rady Gminy i kierownik miejscowego komisariatu policji – Jako podstawę zwolnienia z pracy pracodawca wskazał ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, polegających na wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych w dniu 02.02.2021r  w stanie nietrzeźwości, około 1,30 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. – dodaje przewodniczący.

Głosowali

Wniosek o zgodę na zwolnienie Zbigniewa Kubiaka wpłynął do Rady Gminy Trzebiel. Radni przegłosowali go we wtorek (23.02). W porządku obrad sesji pojawił się poświęcony temu punkt:”Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku kierownika ZGKiM  w Trzebielu o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Zbigniewem Kubiak.”

Za zgodą na zwolnienie z pracy kolegi Kubiaka zagłosowali: Andrzej Dyszczński, Dariusz Ujdak, Grzegorz Sielecki, Halina Górecka i Elżbieta Pachulska. Od głosu wstrzymali się: Małgorzata Pryk, Władysław Kazimierczak, Justyna Krawiec, Jan Gacki, Tomasz Plichta, Piotr Haracz, Łukasz Chudzik, Kornelia Ostrycharz. Podczas sesji nieobecny był Paweł Ryś, a Zbigniew Kubiak nie mógł głosować we własnej sprawie.

Podjęli decyzję

Radny korzysta z prawnej opieki i z pracą w ZGKiM nie mógł się pożegnać bez zgody kolegów z rady.

– Rada Gminy Trzebiel ustaliła, że rozwiązanie stosunku pracy z radnym nastąpiło na podstawie art. 52 ustawy Kodeksu Pracy i zdarzenia związane z tym nie miały związku z wykonywaniem przez radnego mandatu, w związku z tym Rada Gminy wyraziła 23.02 zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Zbigniewem Kubiakiem- mówi A. Dyszczyński.

Większość radnych solidarnie wstrzymała się od głosu. Ale to było równoznaczne ze zgodą na zwolnienie.

Zapytaliśmy radnego o komentarz tuż po głosowaniu w jego sprawie.

– Nie będę tego komentował – uciął krótko radny Zbigniew Kubiak.

Radny nie straci mandatu.

Napisz komentarz »