REKLAMA

Wasze sprawy

Trzeci maszt w Jeleninie

Opublikowano 26 lutego 2021, autor: Piotr Piotrowski

Zła informacja dla mieszkańców podżagańskiego Jelenina. Stanie tu trzeci maszt telefonii komórkowej. – Za dużo jest polityki na sesjach Rady Gminy, a za mało troski o interes mieszkańców – kwituje były sołtys Jelenina, Marian Hrycak.

Mieszkańcy Jelenina mają już dwie potężne wieże we wsi, jest też maszt z nadajnikiem internetowym. Od ponad dwóch lat walczyli o zablokowanie budowy kolejnego masztu, tym razem sieci Play. Ma stanąć w centrum wsi, na prywatnej działce. Na nic była negatywna opinia wójta żagańskiej gminy Leszka Ochrymczuka. Jego decyzję uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uznając, że inwestycja jest bezpieczna dla zdrowia mieszkańców i środowiska, zachowana jest też odpowiednia odległość od zabudowań.Nie pomogła nawet petycja w tej sprawie, pod którą podpisało się ponad 200 mieszkańców Jelenina.

W uzasadnieniu SKO czytamy, że „ustawodawca nie uzależnił realizacji przedsięwzięcia od społecznej aprobaty”. – W tej sytuacji, gdy SKO uchyliło moją decyzję, drugiej – odmownej – już nie mogę wydać, bo będę działał w warunkach recydywy prawnej. – mówi wójt.

Gdzie interes mieszkańców?

Mieszkańcy Jelenina nie ukrywają żalu do radnych. – Mamy już we wsi dwa maszty telefonii komórkowej. Trzeci jest nam w zupełności niepotrzebny.  W Małomicach radni zadbali o mieszkańców i uchwalili zapis w planie zagospodarowania przestrzennego, który wykluczał takie inwestycje, u nas w gminie za dużo jest polityki na sesjach, a za mało troski o interes mieszkańców  – kwituje były sołtys Jelenina, Marian Hrycak.

– Analizowaliśmy temat, zanim podjęliśmy decyzję w tej sprawie. Nawet jeśli rada przegłosowałaby plan zagospodarowania przestrzennego dla Jelenina, to taka uchwała zostałaby zaskarżona przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego – tłumaczy Elżbieta Kłoniecka, przewodnicząca Rady Gminy, która nie poparła uchwały. – A to dlatego, że plan zagospodarowania przestrzennego nie może zakazywać takich inwestycji jak budowa masztu telefonii komórkowych. Reguluje to nadrzędny dokument, w postaci ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w art. 46 ust. 1 jest zapisane: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem miejscowym nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwić lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej… . W ust. 2 jest zapisane: … Przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinne, rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, a przeznaczenie terenu na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego zakresu łączności publicznej”.

Napisz komentarz »