REKLAMA

Samorząd

Śmieci znowu do poprawki

Opublikowano 26 lutego 2021, autor: jb

Już drugi raz radni z Niegosławic musieli poprawiać uchwałę dotyczącą odbioru śmieci od mieszkańców.

– Dostaliśmy informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że w dwóch paragrafach rażąco narusza ona prawo. Dostaliśmy dwa tygodnie, żeby ją uchwalić – tłumaczy zastępca wójta Bartosz Krause.

Poprzednio radni musieli nanieść poprawkę o tym, że śmieci muszą też być odbierane z domków letniskowych, choć takich w gminie nie ma. W Niegosławicach potrzebny jest zapis, że ta opłata będzie obowiązywać od 2022 roku.

Radni zarzucili urzędnikom, że przygotowali bubel prawny. Dopytywali, kto powinien nadzorować przygotowywanie takich dokumentów.

-Nie można mówić, że jest to bubel prawny. Pracownik gminy dochował należytej staranności, żeby ten dokument przygotować. W ocenie nadzoru jednak uchwała stanowi naruszenie prawa. Pracownik podlega pod kierownika referatu, potem pode mnie i wójta, ale każdą uchwałę opiniuje też radca prawny gminy – odpowiadał B. Krause. 

-Mecenas się podpisał pod tą uchwałą. Dostaliśmy sygnał, że trzeba to poprawić, więc to robimy. Ja bym tutaj nie obwiniał nikogo – dodał wójt Jan Kosiński.

-W jednym zdaniu zastępca wójta mówi o tym, że nie jest to bubel prawny a w drugim, że uchwała stanowi rażące naruszenie prawa. Pozostawię to bez komentarza – dodał radny Sebastian Chachuła.

Bez zmian pozostają opłaty dla mieszkańców. Nadal będzie obowiązywać kwota 30 zł za osobę miesięcznie albo 22 zł miesięcznie, jeżeli prowadzony jest kompostownik.

Napisz komentarz »