REKLAMA

Kultura, Oświata

12 miesięcy pracy, 14 pensji

Opublikowano 19 lutego 2021, autor: jb

Prawie 400 tys. zł musiały wypłacić samorządy naszego regionu nauczycielom za dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. czternastki. Rekordzista to Żagań – sypnęło więcej, niż wszystkie gminy powiatu żarskiego.

Żagańscy urzędnicy sypnęli kasą i wypłacili „czternastki” pierwszy raz od kilku lat. Przypomnijmy -już tydzień temu pisaliśmy o zawrotnej sumie 242 tys. zł.z żagańskiej kasy. Urzędnicy ratowali się tłumaczeniem, że przejście na nauczanie zdalne spowodowało brak możliwości wypracowania dodatkowych godzin przez nauczycieli. Jak się okazało, Żagań wypłacił więcej niż połowę sumy wszystkich czternastek w naszym regionie.

Karta Nauczyciela gwarantuje, że dodatkowe wynagrodzenia (tzw. czternastki) muszą nauczycielom wypłacać te samorządy, w których nauczyciele w ciągu roku pracy z powodu zbyt małej ilości godzin lub zbyt niskich dodatków motywacyjnych nie wypracowali określonego przepisami wynagrodzenia. Najczęściej są to osoby, które były np. na zwolnieniu lekarskim lub dłuższych urlopach.

Nie było godzin

Najwięcej w powiecie żarskim brakło godzin pracy dla nauczycieli z gminy Przewóz. – Łącznie dla 28 nauczycieli trzeba było wypłacić 35 tys. 663,30 zł  -mówi Agnieszka Klisowska, skarbnik gminy.

W gminie Żary dla 88 nauczycieli dyplomowanych z siedmiu szkół trzeba było wypłacić łącznie 22 tys. 340 zł. Barbara Gosłowska, kierowniczka Centrum Usług Wspólnych tłumaczyła to tym, że przez pandemię i odwołanie zajęć w marcu, nauczyciele nie wypracowali potrzebnych godzin.

Najmniej do wypłaty miała gmina Lipinki Łużyckie. -Akurat u nas zabrało godzin tylko dla nauczycieli stażystów. – mówi wójt Michał Morżak.

Musieli dołożyć

27 tys. 378,18 zł było do wypłaty w Brzeźnicy. -Ta kwota została wypłacona dla nauczycieli dyplomowanych. Spory wpływ miała na to nauka zdalna, nauczyciele nie mieli jak wypracować tych godzin – mówi Jolanta Czarnogrodzka, kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brzeźnicy.

Ponad 37 tys. zł było do wypłaty w gminie Żagań. Gmina prowadzi trzy szkoły w Bożnowie, Miodnicy i Tomaszowie wraz z filiami. -Tą kwotę wypłacono łącznie 37 nauczycielom – mówi Edyta Kryków z Urzędu Gminy.

Nauczycielskich godzin nie wypracowali także nauczyciele szkoły i przedszkola w Iłowej, gdzie dla 13 osób wypłacono 18 tys. 926,69 zł.

Reagują w ciągu roku

Dodatkowych wypłat nie ma od lat w Żarach, żarskim starostwie, czy starostwie w Żaganiu.

-Sprawdzamy arkusze szkół co miesiąc i reagujemy co miesiąc. Przez to wiemy, komu trzeba przydzielać zastępstwa albo godziny czy dodatkowo organizowanych zajęć – mówi Michał Cisek z żagańskiego starostwa. -Warto przy układaniu arkusza pracy szkoły pamiętać, żeby nauczyciele mieli do przepracowania więcej niż etat.

Godziny dla nauczycieli dokładnie policzono także w Lubsku, Łęknicy, Brodach, Tuplicach, Szprotawie i Małomicach, gdzie czternastek nie wypłacano.Inni nie zwracali sobie głowy, woleli sypnąć kasą.

Powiat żarski/gmina Suma wypłaconych czternastek
Przewóz 35 tys. 663,30 zł
Żary Gmina 22 tys. 340 zł
Trzebiel 2 tys. 799,21 zł
Lipinki Łużyckie 600 zł
Starostwo Powiatowe, Miasto Żary, Lubsko, Łęknica, Tuplice, Brody 0 zł

Powiat żagański/gmina Suma wypłaconych czternastek
Żagań Miasto 242 tys. zł
Żagań Gmina 37 tys. 884,17 zł
Brzeźnica 27 tys. 378,18 zł
Iłowa 18 tys. 926,69 zł
Niegosławice 2 tys. 98, 29 zł
Wymiarki 244,20 zł
Gozdnica 85,63 zł
Starostwo Powiatowe, Szprotawa, Małomice 0 zł

Napisz komentarz »