REKLAMA

Wasze sprawy

Więcej kasy

Opublikowano 19 lutego 2021, autor: Justyna Bareła

Więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych będą miały Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował już policzył, ile pieniędzy przeznaczy na działalność naszych PCPR. W Żarach to w sumie 2 mln 910 tys. 593 zł, z których 1 mln 193 tys. 280 zł wydzielono na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Żagański PCPR  otrzyma 2 mln 636 tys. 954 zł, z których na WTZ pójdzie 998 tys. 16 zł

Na turnusy

– Będziemy mogli je wypłacać, dopiero gdy takie potwierdzenie otrzymamy – mówi Justyna Przedaszek, dyrektor PCPR w Żarach. – Wiemy, że będzie to o 411 tys. zł więcej niż w ub. roku. -Wnioski o każdy rodzaj pomocy przyjmujemy od początku roku. Do tej pory nie było jeszcze wypłat, ale mamy zgodę na możliwość zaliczkowania pieniędzy na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Te pieniądze będziemy wpłacać prawdopodobnie już od przyszłego tygodnia. Tych wniosków jest zawsze najwięcej, dotyczą one potrzeb bieżących., zakupów pieluchomajtek czy cewników. – Jak tylko dostaniemy oficjalnie pieniądze z PFRONU, to już w marcu możemy przekazywać pieniądze na pozostałe wnioski.

Już planują

W powiecie żagańskim będzie do podziału około 381 tys. zł więcej niż w poprzednim roku.

– Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej pieniądze już przekazaliśmy. W pozostałych przypadkach przyjmujemy wnioski, ale będziemy je wypłacać, jak dostaniemy pieniądze oficjalnie. Spodziewamy się ich już lada moment – mówi Anna Kulczyńska, dyrektor PCPR w Żaganiu.

-Trzyosobowy zespół już analizuje podział środków na ten rok. Prosiłam ich już by uwzględnili tegoroczną podwyżkę szczególnie na pulę turnusów rehabilitacyjnych i likwidację barier architektonicznych -dodaje A. Kulczyńska.

Napisz komentarz »