REKLAMA

Samorząd

Skromny i bezpieczny

Opublikowano 29 stycznia 2021, autor: jb

Remont ul. Robotniczej oraz sali widowiskowej Domu Kultury, to jedyne pewne inwestycje zaplanowane w Gozdnicy w 2021 roku. W mieście stanie też instalacja fotowoltaiczna.

Gozdnica jako ostatnia gmina w powiecie żagańskim zajęła się zatwierdzaniem budżetu na nowy rok. Wszystko przez problemy zdrowotne skarbniczki i fakt, że trzeba było czasu na zatrudnienie jej zastępcy.

Dochody budżetu oszacowano na 18 mln 74 tys. 515,13 zł, wydatki sięgną 19 mln 73 tys. 258,88 zł. Powstały deficyt w wysokości 998 tys. 753,75 zł ma zostać pokryty przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym gminy.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 3 mln 478 tys. 182,88 zł.

-To taki bezpieczny budżet, trochę na czuja  tworzony przez nową zastępcę skarbnika. Sam budżet nie tylko kształtują cyfry, ale często wyczucie i znajomość budżetu, jak się zmienia w ciągu roku.  mówi burmistrz Krzysztof Jarosz.

Chcą oszczędzać na prądzie

W planie inwestycji do remontu są dwie drogi, ul. M. Konopnickiej i ul. Robotnicza, z tym, że pieniądze na razie są tylko na remont tej drugiej.

W planie na ul. Konopnickiej jest 332 tys. 40,37 zł, ale gmina dopiero w piątek (29.01.) składa wniosek o dofinansowanie tego remontu. Pieniądze na remont ul. Robotniczej, oszacowany na 515 tys. 238,50 zł na razie zarezerwowane są z puli rządowej pomocy covidowej, w ramach której każda gmina otrzymała 500 tys. zł. -W lipcu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie remontu tej drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, jeżeli je otrzymamy, ta pula pieniędzy covidowych zwolni nam się do wydania na inne cele. Potrzeb jest dużo, chociażby naprawa placu przy szkole, który powstał w latach 60. ub. wieku – mówi burmistrz.

Wśród inwestycji pewny jest także remont sali widowiskowej i kuchni Domu Kultury, na który gmina otrzymała dofinansowanie już w ub. roku.Prace oszacowano na 785 tys. zł.

Za 434 tys. 190,97 zł kontynuowany będzie program e-rozwoju gminy (w którym bierze udział kilkanaście gmin). -W tym roku do gminy trafi głównie nowy sprzęt, serwery, komputery, oprogramowanie. Będzie też nowa strona internetowa – tłumaczy burmistrz.

W planach jest także rozbudowa fotowoltaiki. -Nasz projekt sięga 600 tys. zł. Powstaną z niego trzy instalacje, dwie duże po 40 kW na oczyszczalni ścieków i hydroforni, co ma obniżyć koszty ich funkcjonowania i mam nadzieję doprowadzić do obniżenia opłat za ścieki, trzecia mniejsza instalacja o mocy 19 kW ma zasilać szkołę – tłumaczy K. Jarosz. I dodaje -Do budżetu podeszliśmy z rezerwą, w razie gdyby miały jeszcze maleć wpływy z podatków. Jeżeli nic takiego się nie zdarzy, to mamy nadal niezrealizowane m.in. remont budynku na stadionie za 100 tys. zł, oraz uruchomienie sali sportowej za około 50 tys. zł.

Wydatki gminy sięgną 19 mln 73 tys. 258,88 zł, które pójdą m.in. na:

-„500+” i świadczenia rodzicielskie: 5 mln 913 tys. 405,26 zł
-Oświata: 2 mln 711 tys. 185,01 zł
-Administracja publiczna: 2 mln 107 tys. 430,41 zł (w tym 83 tys. 940 zł na działalność Rady Gminy i 1 mln 816 tys. 169,33 zł na utrzymanie Urzędu Miasta)
-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 mln 43 tys. 920,80 zł
-Pomoc społeczna: 1 mln 960 tys. 770 zł
-Kultura: 1 mln 357 tys. 46,47 zł
-Transport i łączność: 1 mln 283 tys. 984,91 zł
-Gospodarka mieszkaniowa: 606 tys. 543 zł
-Sport: 91 tys. 300 zł
-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 72 tys. 910 zł
-Ochrona zdrowia: 31 tys. 600 zł

Napisz komentarz »