REKLAMA

Samorząd

Najwięcej na dzieci

Opublikowano 22 stycznia 2021, autor: jb

Ponad 21 mln zł ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach dla swoich podopiecznych na 2021 rok.

-To jest budżet podobnym poziomie do ubiegłorocznego – mówi kierownik GOPS Maria Nowak. W ubiegłym roku budżet sięgał 22 mln zł.

Najwięcej pieniędzy z tej puli wydzielono na świadczenia „500+”, bo aż 12 mln 909 tys. 206 zł i jest to mniej od ubiegłego roku o ponad milion.

Na program „Dobry Start” czyli pieniądze „300+” na zakup szkolnych wyprawek zostanie przeznaczonych 489 tys. zł. Świadczenia rodzicielskie i fundusz alimentacyjny pochłoną 4 mln 552 tys. 749 zł zł. Pieniądze są z rządowych projektów, więc nie może ich zabraknąć. Jeżeli tak się stanie w ciągu roku, to przesyłane są dodatkowe środki.

Na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy przygotowano 482 tys. zł. Na zasiłki okresowe pójdzie 180 tys. zł. I jest to więcej niż było na początku ubiegłego roku. Na takim samym poziomie została utrzymana wysokość środków na zasiłki celowe, łącznie jest to 56 tys. zł.  Z tej puli można składać wnioski m.in. o przyznanie zasiłków na opał albo na pomoc w związku ze zdarzeniem losowym. -Zakup węgla na zimę zazwyczaj jest realizowany w formie fizycznej dostawy węgla, jednak są też zasiłki celowe na dofinansowanie do zakupu opału – mówi M. Nowak.

560 tys. zł to kwota zarezerwowana na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej osobom potrzebującym. -Obecnie mamy 16 takich osób, w 2020 roku było ich 18 – mówi M. Nowak. Na usługi specjalistyczne i opiekuńcze w domach podopiecznych przewidziano. Usługi w 2021 prowadzi firma wybrana w przetargu nieograniczonym i jest to firma Medis 24 sp. zo.o  Warszawa.

Na dożywanie dzieci i dorosłych GOPS ma jeszcze więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku, bo jest to kwota 320 tys. zł.

Przyjmą potrzebujących

GOPS w reżimie sanitarnym prowadzi też zajęcia w Klubie Seniora w Mirostowicach Dolnych. Sama siedziba GOPS w Żarach nie jest też zamknięta dla swoich podopiecznych. -. Kiedy przychodzą do nas podopieczni, w pomieszczeniu może być tylko jedna osoba przypadająca na jednego pracownika – tłumaczy M. Nowak.

Napisz komentarz »