REKLAMA

Samorząd

Na opał i posiłek

Opublikowano 22 stycznia 2021, autor: jb

13 mln 701 tys. 373,69 zł ma do podziału dla swoich podopiecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu. To około 77 tys. zł mniej niż w ubiegłym roku.

-Nie wszystkie dotacje na początku roku dostajemy już w pełnej kwocie, więc budżet na pewno będzie jeszcze większy.Ja oceniam go jako stabilny, który zaspokoi nasze potrzeby – mówi Agnieszka Wiśniewska, kierowniczka GOPS.

Największa pula pieniędzy w budżecie przewidziana jest na ” 500+”, na który pójdzie łącznie 11 mln 38 tys. 639 zł.

W puli środków na świadczenia alimentacyjne, świadczenia alimentacyjne i składki emerytalno – rentowe pójdzie 2 mln 836 tys. 862 zł.

Na szkolne wyprawki w ramach programu „300+” przewidziano 230 tys. 100 zł dla ponad 700 dzieci. – Zainteresowanie tym programem już jest większe. Wykorzystujemy wszystkie przekazane nam pieniądze – mówi A. Wiśniewiska. W ubiegłych latach GOPS musiał zwracać nawet 9 tys. zł, bo nie było wniosków od rodziców o przyznanie tej pomocy.

W budżecie GOPS 316 tys. 200 zł pójdzie na utrzymanie dzieci w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych. Średnio w gminie jest 25 takich dzieci miesięcznie.

Na dożywianie dzieci i dorosłych  zarezerwowano 190 tys. zł. -W ubiegłym roku wydaliśmy 154 tys. zł, z których tylko 22 tys. zł na posiłki w szkołach.  Z dożywianiem jest ciężko. Pandemia wstrzymała posiłki w szkole, rodzice mogli zgłaszać się po pieniądze na zakup jedzenia i sporo rodzin z takiej opcji skorzystało. W ostatnich latach zainteresowanie posiłkami w szkole w ogóle jest mniejsze. Faktem jest też to, że co roku  wzrasta najniższa krajowa, a kryterium dochodowe na dożywianie ustalane jest raz na trzy lata – mówi A. Wiśniewska. I dodaje – Najbliższe zwiększenia kryterium dochodowego w tej sprawie planowane jest w okolicach października.

Dla potrzebujących

Usługi opiekuńcze za 2020 rok kosztowały  267 tys. 834,79 zł w planie na rok 2021 GOPS ma 264 tys. 74 zł. -Nie widzę problemu, by miało nam braknąć tych środków. Pod koniec roku jedna osoba zmarła, druga wyprowadziła do rodziny. Średnio miesięcznie 10-11 osób korzysta z takiej pomocy. Usług tych nie świadczą siostry PCK, tylko opiekunki zatrudniane przez GOPS. Najczęściej osoby z tej samej wioski lub sąsiedniej, żeby nie było problemów z dojazdem – tłumaczy keirowniczka.

Na utrzymanie potrzebujących w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano 430 tys. zł. -W ubiegłym roku wydaliśmy 416 tys. zł.  W ubiegłym roku mieliśmy 12 takich podopiecznych i nie mieliśmy zgonów, pomimo koronawirusa. Seniorzy Zaopiekowani byli bardzo dobrze, choć mamy też podopiecznych w Domu Kombatanta z Zielonej Góry, w którym było ognisko wirusa – mówi A. Wiśniewska.

Na zasiłki okresowe przewidziano w budżecie przewidziano 171 tys. zł, na zasiłki stałe 387 tys. zł. Na zasiłki celowe pójdzie 79 tys. zł. -W ubiegłym oku wydaliśmy 61 tys. zł na tzw. celówki. Mieliśmy też 20 tys. zł wypłacone w związku z pożarem domu w Bożnowie. Z zasiłków celowych najczęściej składane są wnioski o opał czy leki. Dzisiaj wnioski o odzież czy książki, wyposażanie do szkoły już się w zasadzie nie zdarzają – mówi A. Wiśniewska.

Na schronienie osób bezdomnych zaplanowano 22 tys. zł. GOPS ma zarezerwowane miejsce w Lutynce dla 3 osób, obecnie ze schronienia korzysta 2 osoby. Na dodatki mieszkaniowe przewidziano 28 tys. zł, z których miesięcznie korzysta średnio 15 rodzin.

Przygotują do pracy

-W kwietniu ruszymy z programem unijnym na aktywizację i integrację mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nastawiony jest m.in na aktywizację zawodową. Jest przeznaczony dla 80 osób, potrwa do listopada 2022 roku. Prowadzimy go w  partnerstwie Lutolską Spółdzielnią Socjalna Winda. Oni zapewni aktywizację zawodową, kursy, szkolenia. Nabór osób do programu rozpoczniemy w marcu – mówi A. Wiśniewska.

Napisz komentarz »