REKLAMA

Praca

18 tysięcy na własną firmę

Opublikowano 22 stycznia 2021, autor: jb

7 mln 413 tys. 67,40 zł Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ma na pomoc bezrobotnym w 2021 roku. Od stycznia zwiększono kwotę dotacji, którą można dostać na założenie własnej firmy.

Główną zmianą, która weszła w życie od tego roku w powiecie żarskim jest podwyżka maksymalnej kwoty dotacji na założenie własnej firmy. -Maksymalna wysokość środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej to 18 tys. zł dla jednej osoby – wymienia Maria Cecuła, zastępca dyrektora PUP w Żarach. W ubiegłych latach można się było starać maksymalnie o 16 tys. zł.

W poprzednim roku taką dotację otrzymały 83 osoby. -Działalności powstawały przeważnie w budownictwie, mechanice samochodowej i usługach kosmetycznych – dodaje M. Cecuła. W tym roku na dotacje przewidziano łącznie 1 mln 36 tys. zł.

 Staż, bon i dofinansowanie

Tradycyjnie w budżecie najwyższa kwota zaplanowana jest na staże, na które przewidziano 2 mln 263 tys. 750 zł. W ubiegłym roku na staż skierowano łącznie 262 osoby.

Na prace interwencyjne przeznaczono 1 mln 32 tys. 900 zł, w ubiegłym roku skorzystało z nich 137 osób.

Pracodawcy mogą starać się o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, na które przewidziano 504 tys. zł.W ubiegłym roku otworzono 40 miejsc pracy na zasadzie takiej refundacji.

Na prace społeczno – użyteczne przewidziano 160 tys. zł, za roboty publiczne w gminach PUP może zapłacić 170 tys. zł.

Z bonu na zasiedlenie skorzystało w ubiegłym roku 22 osoby, w tym roku dla chętnych osób przygotowano 115 tys. 675,26 zł.

Na szkolenia zawodowe pójdzie kolejnych 88 tys. 781,28 zł. Na koszty dojazdu i zakwaterowania PUP ma 5 tys. 459,86 zł a na badania lekarskie 6 tys. 500 zł.

Na dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych osób powyżej 50 roku życia jest 30 tys. zł. W ubiegłym roku wypłacono  dofinansowanie za zatrudnienie jednej osoby.

W budżecie PUP są już także 2 mln zł na pomoc przedsiębiorcom w ramach ministerialnych pieniędzy.

Na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń pójdzie 299 tys. zł. Są to pieniądze na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Napisz komentarz »