REKLAMA

Samorząd

Przeciw patologii

Opublikowano 08 stycznia 2021, autor: Piotr Piotrowski

Urząd Miasta w Żaganiu rozdzielił pieniądze z funduszu na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

34 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promyk” – na prowadzenie Klubu Abstynenta przy ul. Lubuskiej. Po 40 tys. zł dostaną z kolei dwie żagańskie parafie, Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP oraz CARITAS Parafii p.w. św. Józefa – na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym.

Napisz komentarz »