REKLAMA

Samorząd

Bezpieczny budżet

Opublikowano 08 stycznia 2021, autor: jb

Radni większością głosów zatwierdzili budżet gminy Niegosławice na 2021 rok, ale część z nich zarzuciła wójtowi, że to jego autorski budżet, którego z nimi nie konsultował. Szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje.

Dochody gminy sięgną 31 mln 146 tys. 822,38 zł, a wydatki wyniosą 32 mln 416 tys. 241,38 zł. Powstały deficyt w wysokości 1 mln 269 tys. 419 zł ma być spłacony z niewykorzystanych pieniędzy na rachunku bieżącym gminy.

W gminnym budżecie aż 10 mln 343 tys. 113,45 zł jest na inwestycje, ale tylko niecałe 2 mln 400 tys. zł dotyczy samej gminy Niegosławice. Niegosławice są gospodarzem programu, w ramach którego 15 różnych gmin otrzymało unijną dotację na wprowadzenie e-usług w gminie. Do wykorzystania pozostało 7 mln 972 tys. 590,51 zł, które są w budżecie gminy, ale dla samych  Niegosławic z tej puli pójdzie 618 tys. 880 zł.

Z pozostałych pieniędzy inwestycje podzielono m.in. na:  1 mln 269 tys. 419 zł na pierwszy etap dobudowy 6 klas do Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach. 170 tys. tys. zł na opracowanie zmiany studium planu zagospodarowania przestrzennego. 82  tys. zł pochłonie modernizacja dróg w Krzywczycach oraz na trasie Mycielin – Stara Jabłona. 31 tys. 500 zł to koszt wykonanie ogrodzenia cmentarza w Gościeszowicach. 15 tys. zł projekt modernizacji ogrzewania w Urzędzie Gminy. Gmina da także 25 tys. 550 zł na modernizację dzwonnicy w Zimnej Brzeźnicy i 14 tys. zł na monitoring w szkołach.

W planie są też pieniądze dla strażaków, jeżeli będą na te cele dotacje. 150 tys. zł zarezerwowano na budowę remizy w Niegosławicach, 30 tys. zł na modernizację remizy w Mycielinie, 280 tys. zł na zakup wozu bojowego dla OSP w Zimnej Brzeźnicy.

-Nie wszystkie zadania w tym budżecie zostały już ujęte. Gdy rozstrzygniemy przetarg na rozbudowę szkoły, chcielibyśmy pozostałe pieniądze z tej puli podzielić na remont sali wiejskiej w Krzywczycach i remont ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia. Dostaliśmy jeszcze 1 mln zł na budowę wodociągu od Bukowicy do Zimnej Brzeźnicy, musimy przeprojektować nasze materiały, bo zakładaliśmy wcześniej tylko wodociąg do Zagóry. Jeżeli w międzyczasie pojawią się możliwe do pozyskania pieniądze z zewnątrz, to będziemy się o nie starać – mówi wójt Jan Kosiński.

Kupili cebulę zamiast chleba

Nie wszyscy radni byli tak optymistycznie nastawieni.

-Ja budżet odbieram jako bezpieczny, nie ma w nim ambitnych zadań, ale nie ma też wzrostu zadłużenia. Moim zdaniem nie jest do końca sprawiedliwy – mówi Przemysław Zgrzebski. -Znalazło się w nim wiele ważnych zadań do realizacji, ale jestem ciekaw jakie były kryteria przy wyborze listy inwestycji. Wójt z pracownikami wybrał listę do realizacji, a można było pomyśleć o spotkaniu z radnymi i mieszkańcami przy tworzeniu listy priorytetów. Tworzenie budżetu przypomina robienie zakupów. Jeżeli idzie się do sklepu z ograniczoną pulą pieniędzy, to bierze się najpotrzebniejsze rzeczy,a nie 3-4 worki cebuli tylko dlatego, że jest w promocji. Podobnie jest z naszym budżetem, wydajemy pieniądze na cebulę, a nie mamy na chleb. Rezerwujemy pieniądze m.in. na zakup wozu strażackiego czy budowę remizy, nie wiedząc, czy dostaniemy na nie dofinansowanie. Czy gminę stać, by co roku fundować taki drogi sprzęt? Są też inne potrzeby – dodał. I tłumaczył – Mamy w budżecie dochody z tytułu podatków od elektrowni wiatrowych. Największe skutki ustawienia wiatraków odczuwają trzy wsie: Mycielin, Gościeszowice i Sucha Dolna. Gościeszowice będą miały dobudowaną szkołę, Mycielin ma kanalizę, a w Suchej Dolnej planuje się zamknięcie szkoły a nie ma pieniędzy nawet na remont sali wiejskiej.

-Jest to autorski budżet wójta. Został nam od przedstawiony, a potem na komisji zostaliśmy zaszantażowani tym, że jeżeli go nie przyjmiemy, nie mamy nawet po co składać interpelacji i próśb od mieszkańców, których reprezentujemy – dodał Marek Poźniak.

-Tak to jest, jak wójt za wszystko ponosi odpowiedzialność. Ja przyjąłem taką zasadę, by pozyskiwać jak możliwie jak najwięcej środków z zewnątrz, bo wtedy po prostu uda się zrobić więcej rzeczy – odpowiada wójt.

Radni zatwierdzili budżet większością 10 głosów, na 12 radnych obecnych na obradach.

Wydatki gminy sięgną 32 mln 416 tys. 241,38 zł. Podzielono je na:
-Administracja publiczna: 10 mln 595 tys. 569,51 zł, w tym utrzymanie Urzędu Gminy za 2 mln 96 tys. 947 zł
-500+ i świadczenia rodzicielskie: 8 mln 839 tys. 802 zł
-Oświata: 6 mln 946 tys. 619
-Gospodarka komunalna: 1 mln 673 tys. 767 zł
-Pomoc społeczna: 1 mln 311 tys. zł
-Kultura: 685 tys. 620,65 zł
-Rolnictwo i łowiectwo: 521 tys. 710 zł
-Transport i łączność: 246 tys. 56,89 zł
-Sport: 131 tys. 607,69 zł
Napisz komentarz »