REKLAMA

Aktualności, Samorząd

Na halę, drogi i boisko

Opublikowano 08 stycznia 2021, autor: Piotr Piotrowski

Ponad 17 mln zł kosztować będą tegoroczne inwestycje w gminie wiejskiej Żagań. To ponad 40 procent całego budżetu.

Radni uchwalili budżet na sesji, 30 grudnia. Mimo burzliwych obrad, przegłosowali wszystkie inwestycje, jakie wójt Leszek Ochrymczuk zaplanował na ten rok. Jednak radni z opozycji wytykali mu, że w budżecie nie ujął ich propozycji.

– Dlaczego nie wprowadził pan do budżetu inwestycji w Bożnowie, o które wniosłam wraz z radnym Szczupielem? – dociekała radna Agnieszka Dziewiatnik.

Wójt tłumaczył, że praktycznie w każdej miejscowości zostanie zrealizowana jakaś inwestycja. Podkreślał, że gmina jako jedyna w powiecie żagańskim nie ma zadłużenia, więc stać ją na „szaleństwo”. Najważniejszymi zadaniami będzie budowa dróg – z Bożnowa do Tomaszowa (za 5 mln zł, z czego 3,5 mln zł to dofinansowanie z Samorządowego Funduszu Dróg), w Łozach oraz budowa nowej sali gimnastycznej  w szkole w Tomaszowie (1 mln 796 tys. zł). Na dwa pierwsze zadania wójt ogłosił przetargi już z końcem roku.

 

Jaśniej i cieplej

Nowego oświetlenia doczekają się mieszkańcy Starego Żagania i Żaganówka (od strony ul. Starowiejskiej), Jelenina (nr 1-4) oraz Tomaszowa (okolice garaży). Pójdzie na to 225 tys. zł. Kolejne 64 tys. zł gmina przekaże jako wkład własny do budowy schroniska dla zwierząt, przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.

Szkoły w Tomaszowie oraz Miodnicy doczekają się ocieplenia budynków za 1 mln 39 tys. zł, podobnie jak przedszkole w Bożnowie, które dodatkowo ma zyskać nowe ogrzewanie i ogrodzenie (500 tys. zł). Dodatkowe 130 tys. zł pójdzie na wymianę w sanitariatach przy SP Miodnica.  

W gminie powstaną nowe mieszkania komunalne, w domkach szeregowych w Tomaszowie (za 155 tys. zł). Stref rekreacyjno-turystycznych mają się doczekać mieszkańcy Starego Żagania i Dzietrzychowic (łącznie 63 tys. zł). Remonty planowane są w świetlicach w Bożnowie (200 tys. zł) i Chrobrowie (25 tys. zł), a także budynkach z mieszkaniami komunalnymi w Rudawicy (wymiana dachu za 142 tys. zł) oraz Pożarowie (za 110 tys. zł).

 

Na boisko i kopciuchy

System nawodnienia powstanie na boisku w Rudawicy (za 100 tys. zł). 75 tys. zł pójdzie na wymianę starych pieców w mieszkaniach i domach, których właściciele zgłoszą wniosek do gminy. 60 tys. zł wyniesie koszt budowy studni na Gryżycach, gdzie do dziś mieszkańcy nie mają ujęcia wody. Ponadto, gmina przeznaczyła 50 tys. zł na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni.

2 mln zł pójdzie na budowę żłobka w Bożnowie. Inwestycję gmina finansuje w stu procentach z dwóch rządowych programów.

– To budżet inwestycyjny, a nie na przejedzenie. W dodatku bez kredytu. Mieszkańcy dostaną to, czego oczekują od lat: drogi, oświetlenie, żłobek, mieszkania komunalne czy halę sportową z prawdziwego zdarzenia – wylicza wójt. Ale przy tym zastrzega: – Oczywiście, część największych zadań zostanie zrealizowana, gdy otrzymamy dofinansowanie z zewnątrz.

GMINA ŻAGAŃ
wydatki: 43 mln 800 tys. zł
dochody: 39 mln 351 tys. zł
deficyt 4 mln 448 tys. zł (pokryty m.in. z nadwyżki z lat ubiegłych)
oświata: 13 mln 58 tys. zł
zasiłki 500+ i świadczenia rodzicielskie: 11 mln 114 tys. zł
gospodarka komunalna: 3 mln 361 tys. zł
administracja publiczna: 3 mln 728 tys. zł
pomoc społeczna: 2 mln 374 tys. zł
kultura: 1 mln 389 tys. zł
sport: 302 tys. zł
fundusz sołecki 405 tys. zł

Napisz komentarz »