REKLAMA

Komunikacja

Sportowa się doczeka

Opublikowano 31 grudnia 2020, autor: bj

Wreszcie ruszyła z miejsca sprawa remontu ul. Sportowej w Żarach.

Żarski Urząd Miasta złożył w grudniu wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego. Dokumentację wykonała firma Tomasz Grześkowiaka z Zielonej Góry.

Remont wiązać się będzie z odwodnieniem i budową oświetlenia. Prace obejmować będą wymianę konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej, budowę zatok parkingowych, dojść do śmietników.

Ulica ma być przebudowana na całej długości, czyli od skrzyżowania z ul. Kaszubską do al. Wojska Polskiego. Ma być szeroka na 6 metrów. Jej nawierzchnia będzie bitumiczna, natomiast na zjazdach do domów, zatokach, chodnikach i ścieżkach pojawi się kostka brukowa, na której kolorami wydzielone zostaną granice przejść dla pieszych.

Zostaną wymienione kanały deszczowe, bo te, które istnieją, są w złym stanie technicznym. Przyłącza do kanalizacji deszczowej zostały zaplanowane do granicy każdej posesji, pomimo braku zgody niektórych właścicieli.

Przy okazji przebudowy zniknąć ma wysepka, która znajduje się przy skrzyżowaniu z ul. Kaszubską. Usunięty zostanie także słup linii niskiego napięcia, który w tej chwili się tam znajduje. Lampy zawisną na wysokich na 7 merów słupach.

Sprawa remontu ul. Sportowej ciągnie się od dawna. Po kilku latach sporów, przepychanek i wzajemnego oskarżania się żarscy urzędnicy w 2019 roku postanowili zerwać umowę z dotychczasowym projektantem i zlecić wykonanie nowemu. Na pierwszą łopatę i pojawienie się ekipy remontowej trzeba będzie jednak poczekać. W przyszłorocznym budżecie na inwestycję zaplanowano jedynie 150 tys. zł.

Napisz komentarz »