REKLAMA

Samorząd

Niebiedni, ala oszczędni

Opublikowano 31 grudnia 2020, autor: bj

Ostrożnie zaplanowany został przyszłoroczny budżet gminy Żary. – Sytuacja w kraju jest nieprzewidywalna. Mamy epidemię i trudno cokolwiek projektować – mówił Leszek Mrożek, wójt.

– W przyszłym roku będą mniejsze dochody ze sprzedaży nieruchomości. Jest jeszcze obniżka stawki PIT z 18 do 17 proc. i zwolnienie młodych z podatku – wyjaśnia Barbara Karpowicz, skarbnik gminy Żary. – Do tego subwencja oświatowa, choć będzie wyższa o 257 tys. 500 zł i wyniesie prawie 9 mln zł, to i tak nie pokrywa zaplanowanych podwyżek płac w szkołach. Dlatego trzeba będzie po raz kolejny do budżetu oświaty dorzucić. Najwięcej oczywiście kosztów kryje się w wynagrodzeniach, z uwagi na 6-procentowa podwyżkę dla nauczycieli. Do tego dochodzi zmiana minimalnego wynagrodzenia do 2 tys. 800 zł i stawki godzinowej

Pracowniczych wydatków gmina będzie miała jeszcze więcej.

– Od 2021 roku będą u nas pracownicze plany kapitałowe. Z wynagrodzeń potrącane będzie 2 proc., ale pracodawca musi dorzucić 1,5 proc. Tym samym będzie się to wiązało z wydatkiem 160 tys. zł – wylicza B. Karpowicz.

Gmina do rozdysponowania  będzie miała 58 mln 549 tys. 927 zł, ale aż  61 mln 911 tys. 927 zł po stronie kosztów.

– To będzie budżet deficytowy. Deficyt wyniesie 3 mln 362 tys. zł – tłumaczy B. Karpowicz.

– Należało go tak zaplanować, by potem się nie martwić. Bo sytuacja w kraju jest nieprzewidywalna. Mamy epidemię i trudno cokolwiek projektować – mówił Leszek Mrożek, wójt.

Rząd też sypnął

W budżecie znalazły się pieniądze na inwestycje. Z rządowego funduszu inwestycji lokalnych gmina dostała 1 mln 184 tys. 840 zł na drogi – w Grabiku (600 tys. zł), Złotniku (350 tys. zł), Łukawach (197 tys. zł) i oświetlenie w Drozdowie (43 tys. 500 zł).

Na zadania związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy przeznaczono 2 mln 332 tys. zł, budowa i remonty dróg to koszt 3 mln 9 tys. 847 zł. Na liście inwestycji znalazła się budowa garażu przy remizie OSP w Złotniku za 422 tys. zł. Montaż lamp ulicznych w kilku miejscowościach to kolejne 1 mln 427 tys. 547 zł. Z kolei  460 tys. zł  przeznaczone jest na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupu zbiorników na deszczówkę oraz dotacji do wymiany pieców. Termomodernizacja budynku świetlicy w Mirostowicach Dolnych pochłonie 822 tys. 500 zł.

Zadłużenie gminy  na początku 2021 roku wyniesie 1 mln 311 tys. 533 zł – to ostatni rok spłat kredytu zaciągniętego w 2012 roku.

Inwestycje w 2021r. Gmina Żary

Budowa oświetlenia drogowego w Drozdowie (do świetlicy) – 44 tys..847 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Grabiku dz. nr 93,462,90/2 – 200 tys. zł

Budowa oświetlenia drogowego w Olbrachtowie dz. nr 508 – 103 tys. zł

Budowa oświetlenia drogowego w Rościcach dz. nr 71 – 70 tys. zł

Budowa oświetlenia drogowego w Rusocicach – 100 tys. zł

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Mirostowicach Dolnych – 70 tys. zł

Montaż dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy- 50 tys.zł

Montaż lamp solarnych na terenie gminy – 130.000 zł

opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi od ośrodka zdrowia do posesji 79 oraz 24,24a w Olbrachtowie – 5 tys. zł

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupu zbiorników na wody opadowe oraz do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – 460 tys. zł

Termomodernizacja budynku świetlicy w Mirostowicach Dolnych – 822 tys.500 zł Renowacja pałacu we Włostowie – 25 tys. zł

Modernizacja sanitariatów w szatni sportowej w Złotniku – 25 tys. zł;

Budowa drogi w Grabiku (osiedle) – 600 tys. zł

Modernizacja drogi w Łukawach – 191 tys.347 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Drozdowie (do świetlicy) – 43 tys.500 zł

Budowa drogi w Mirostowicach Górnych – 150 tys. zł

Budowa drogi w Sieniawie Żarskiej – 100 tys. zł

Budowa drogi w Drozdowie (do świetlicy) – 100 tys zł

Budowa drogi w Olbrachtowie – 993 tys.500 zł

Budowa drogi w Sieniawie Żarskiej – 100 tys. zł

Budowa drogi w Grabiku (osiedle) – 600tys. zł

Modernizacja drogi w Olbrachtowie – 160tys. zł

Modernizacja drogi w Łukawach – 191 tys. 347 zł

Modernizacja drogi w Bieniowie – 60 tys. zł

Modernizacja drogi w Bieniowie ul.Dolna – 50.000 zł

Modernizacja ul. Ceramicznej w MirostowiceDolne – 100 tys. zł Modernizacja drogi w Złotniku-kwota 350tys.zł

Wykonanie chodnika wraz z barierką na mostku w Surowej kwota 10 tys. zł Wykonanie projektu budowy drogi w Łazie – 10 tys. zł

Renowacja wewnętrznych betonowych powłok zbiorników wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w Olbrachtowie – 70 tys. zł

Opracowanie pozwoleń wodno-prawnych na eksploatację ujęć wody na terenie gminy (Mirostowice Dolne, Łaz, Bogumiłów, Bieniów, Drożków) – 50 tys. zł

Rekonstrukcja studni głębinowej wraz z dokumentacją na ujęciu wody w Olszyńcu – 90 tys zł

Rekonstrukcja studni głębinowej wraz z dokumentacją na ujęciu wody w Sieniawie Żarskiej- 90 tys. zł

Wykonanie odwodnienia SUW w Łazie – 35 tys. zł

Wymiana skorodowanych stalowych przyłączy wodociągowych w Łazie – 50 tys. zł

Wymiana wodomierzy umożliwiających zdalny odczyt w Złotniku, Lubomyślu, Kadłubii, Siodle – 200 tys. zł

Wymiana skorodowanych stalowych przyłączy wodociągowych w Olbrachtowie – 50 tys. zł

GMINA ŻARY

Zadania współfinansowane z funduszem sołeckim

Budowa placu zabaw w Olbrachtowie – 8 tys.700 zł

Budowa placu zabaw w Sieniawie Żarskiej – 4.000 zł

Doposażenie placu zabaw w Łukawach – 8.000 zł

Doposażenie placu zabaw w Lubanicach – 3 tys. 500 zł

Doposażenie placu zabaw w Bieniowie – 9.300 zł

Doposażenie placu zabaw w Kadłubii – 10 tys. zł

Modernizacja wiaty sportowej w Siodle – 10 tys. zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lubanicach – 18 tys.600 zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Marszowie – 5 tys. zł

Doposażenie boiska sportowego w Łazie – 7 tys. 500 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy szatni sportowej w Drożkowie – 18 tys. 300 zł

Wykonanie ogrodzenia boiska w Drozdowie – 6 tys.zł Wykonanie wiaty na boisku sportowym w Bieniowie – 7 tys. zł;

GMINA ŻARY – 2021 rok

dochody 58 mln 549 tys. 927 zł

wydatki 61 mln 911 tys. 927zł

wydatki bieżące w kwocie 52 mln 706 tys. 584 zł, w tym wydatki jednostek podległych 31 mln 882 ts.718 zł (m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 mln 567 tys. 236 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 mln 498 tys. zł

Napisz komentarz »