REKLAMA

Samorząd

Budżet słodko – gorzki

Opublikowano 31 grudnia 2020, autor: Piotr Piotrowski

Ponad 63 mln zł wyniesie dług Szprotawa na koniec tego roku. Mimo tego, burmistrz planuje w przyszłym roku inwestycje na ponad 13 mln zł. Czy gminie starczy pieniędzy na taki rozmach i spłatę zadłużenia?

W przyszłym roku urzędnicy chcą spłacić 5 mln 611 tys. zł zadłużenia, powstałego z wyemitowania obligacji i zaciągnięcia kredytów (wraz z odsetkami). Na spłatę długu pójdzie m.in. nadwyżka w budżecie, wynosząca 3 mln 473 tys. zł. Gmina mogłaby spłacić więcej, ale  burmistrz chce inwestować.

– Szkoda było stracić miliony z zewnętrznych funduszy, które dostaliśmy na przebudowę dróg w Szprotawie i Wiechlicach – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – W sumie, na inwestycje wydamy 13 mln 344 tys. zł, co przy tak dużym zadłużeniu jest bardzo ambitnym planem. To kolejny mój budżet, w którym schodzimy z wielu wydatków, m.in. w oświacie. To taki słodko-gorzki budżet, z jednej strony – inwestycje i rozwój, z drugiej – naprawa finansów i spłata zadłużenia.

Rozmach po szprotawsku

Największe inwestycje zaplanowano na drogach. 4 mln 229 tys. zł kosztować będzie przebudowa ul. Akacjowej w Wiechlicach, kolejne 2 mln 992 tys. zł – ul. Basztowej i Bronka Kozaka w Szprotawie. Obie te inwestycje są współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. 300 tys. zł pójdzie na remont ul. Chodkiewicza, 80 tys. zł – na kładkę nad rzeką w rejonie ul. Sienkiewicza. Jest jeszcze 400 tys. zł na bieżące remonty dróg w trakcie roku, 250 tys. zł – na dokumentacje projektowe kolejnych dróg oraz 40 tys. zł – na budowę ścieżki rowerowej ze Szprotawy do Stypułowa.

Sporo zadań planowanych jest na wsiach. 750 tys. zł ma pójść na drogi polne w kilku miejscowościach, 55 tys. zł – na chodnik w Sierakowie, 65 tys. zł – na budowę boiska piłkarskiego w Witkowie (drugi etap). Mieszkańcy Szprotawki doczekają się budynku rekreacyjnego za 600 tys. zł.

250 tys. zł zarezerwowano na stworzenie placu rekreacyjnego poświęconemu średniowiecznemu grodzisku Iława na terenie Sowin.

W budżecie zaplanowano 80 tys. zł na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych, 161 tys. zł – na fundusz sołecki dla 18 miejscowości.

950 tys. zł na swoją działalność otrzyma Szprotawski Dom Kultury,  910 tys. zł – Miejska Biblioteka Publiczna.

– Myślę, że ten budżet jest przeinwestowany. Zbyt dużo zadań, na które gminy po prostu nie stać. Pan Gąsik zarzucił poprzednikowi rozrzutność, a sam chce wydawać miliony na inwestycje, które nie są najpilniejsze – mówi radny Piotr Płaskociński. – Moim zdaniem, w dobie koronawirusa, zubożenia społeczeństwa i mniejszych wpływów z podatków do gminnej kasy, nie uda się tego wszystkiego zrealizować. A przecież mamy ponad 63-milionowy dług, który trzeba spłacać.

SZPROTAWA
wydatki: 112 mln 82 tys. zł
dochody: 115 mln 556 tys. zł
nadwyżka 3 mln 473 tys. zł (pójdzie na spłatę kredytów)
oświata: 27 mln 930 tys. zł
zasiłki 500+ i świadczenia rodzicielskie: 30 mln 922 tys. zł
gospodarka komunalna: 12 mln 361 tys. zł
administracja publiczna: 8 mln 105 tys. zł (w tym 4 mln tys. zł to wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta oraz 206 tys. zł – Rady Miasta)
pomoc społeczna: 7 mln 929 tys. zł
kultura: 2 mln 766 tys. zł
sport: 598 tys. zł
Napisz komentarz »