REKLAMA

Samorząd

Rokordowe inwestycje i długi

Opublikowano 31 grudnia 2020, autor: Norbert Królik

Blisko 10 mln zł przeznaczy na inwestycje w 2021 roku gmina Lipinki Łużyckie. To ponad 30 procent wszystkich wydatków. Wzrośnie też zadłużenie.

Gmina planuje wziąć prawie 2 mln zł kredytu i wyemitować obligacje o wartości 2,5 mln zł. Łączne zadłużenie Lipinek Łużyckich wyniesie na koniec 2021 roku 5 mln 360 tys. zł, co stanowi prawie 25 proc. planowanych dochodów budżetu.

– Na inwestycje chcemy przeznaczyć około 10 mln zł. To najważniejsze sprawy, które wyznaczą kierunki rozwoju naszej gminy. Na ich realizację pozyskaliśmy około 9 mln zł zewnętrznych środków. Bez tych pieniędzy nie stać by nas było na przeprowadzenia tak kosztownych prac – tłumaczy Michał Morżak, wójt gminy Lipinki Łużyckie.

Szkoła i SUW

Do największych zadań na przyszły rok należą termomodernizacja budynku szkoły (4 mln zł), przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich (3,5 mln zł) i budowa świetlicy wiejskiej w Zajączku (1,1 mln zł).

W przyszłym roku realizowane będą również inwestycje, których nie udało się dokończyć w tym roku. W ramach tzw inwestycji niewygasających realizowane będą projekty dróg wewnętrznych w Lipinkach Łużyckich (66 tys. zł), remont dachu w budynku komunalnym również w Lipinkach (85 tys. zł), projekt remontu budynku Urzędu Gminy (74 tys. zł) oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (38 tys. zł).

 

Dochody: 21 mln 705 tys. zł

Wydatki: 27 mln 965 tys. zł

Inwestycje: 9 mln 830 tys. zł

Wydatki na wynagrodzenia: 7 mln 291 tys. zł

Deficyt: 6 mln 260 tys. zł

Kredyty i papiery wartościowe: 4 mln 264 tys. zł

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku: 5 mln 360 tys. zł

Największe inwestycje to:

– termomodernizacja budynku szkoły: 4 mln zł

– przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich: 3 mln 500 tys. zł

– budowa świetlicy wiejskiej w Zajączku: 1mln 100 tys. zł

Napisz komentarz »