REKLAMA

Samorząd

Inwestycje niezgody

Opublikowano 31 grudnia 2020, autor: bj

Urzędnicy z Przewozu obliczyli, że do gminnej kasy wpłynie w przyszłym roku 21 mln 338 tys. zł. Wydatki przewyższą wpływy i wyniosą 24 mln 338 tys 500zł.

O tym, jak pieniądze zostaną rozdysponowane, decydowali radni gminni na sesji, 17.12.

Na wynagrodzenia pójdzie 7 mln 900 tys. zł, na bieżące wydatki gminnych instytucji 4 mln 400 tys zł.

Sporą część budżetu zajmuje dział „rodzina”, z czego na świadczenia wychowawcze pójdą 2 mln 551 tys. zł, a na fundusz alimentacyjny – 2 mln 175tys. zł.

Na diety radnych pójdzie 97 tys. zł.

Radni zgodzili się na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu do wysokości 1 mln 300 tys.. zł.

Stowarzyszenia, które w imieniu gminy zajmą się organizowanie wydarzeń sportowych, dostaną 30 tys. zł.

Na sołectwa zostanie rozdysponowana kwota 236 tys. 856 zł. Najwięcej trafi do Przewozu – 45 tys. 813 zł, Lipnej – 31 tys. 107 zł i Piotrowa – 29 tys. 870 zł. Nieco mniej do Straszowa – 21 tys. 441 zł, Sanic – 21 tys. 3030 zł i Mielna – 19 tys. 700 zł. Mniejsze miejscowości zainkasują jeszcze mniej. Dobrochów – 16 tys. 81 zł, Dąbrowa Łużycka – 15 tys. 806 zł, Sobolice – 13 tys. 103 zł, Bucze – 11 tys. 820 zł, a Włochów – 1 tys. 812 zł.

Auto, kanaliza i świetlica

Inwestycje pochłoną 6 mln 900 tys. zł.

Na zakup średniego samochodu ratowniczo?gaśniczego dla OSP w Piotrowie pójdzie 600 tys. zł, na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Przewóz – 1 mln 300 tys. zł, budowa kanalizacji w Potok i Przewozie pochłonie 500 tys. zł, budowa świetlicy w Sanicach kosztować będzie 800 tys. zł. Taniej ma wyjść zakup świetlicy kontenerowej w Dąbrowie Łużyckiej (400 tys. zł). Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Przewozie wyniesie  150 tys. zł, z kolei dwa razy drożej rewitalizacja parku – 300 tys. zł. Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Potoku i Przewozie to koszt 100 tys. zł, tyle samo kosztować ma skatepark. Jedną z poważniejszych inwestycji będzie budowa wielofunkcyjnego boiska w Przewozie za 750 tys. zł.

– Jak to się stało, że mamy budżet o 800 tys. zł większy i nie do końca wiadomo, skąd te pieniądze weźmiemy. Za to planujemy zakup auta dla OSP, choć ja znam ich samochód i technicznie jest w dobrym stanie – podkreślał Zbigniew Staniek, przewodniczący komisji budżetu.

Wspierała go Bogusława Szlachetka, przewodnicząca Rady Gminy.

– Ja nawet słyszałam, że oni nie chcą wymieniać na nowy, bo samochód przeszedł modernizację – dopowiadała.

– Jeżeli się uda kupić z dofinansowaniem, to auto u nas zostanie. Trafi do Dąbrowy Łużyckiej – odpowiadał Mariusz Strojny, wójt.

– Tylko Piotrów i Sanice – tam inwestycje płyną. Ja nie rozumiem, dlaczego poszkodowana została Dąbrowa Łużycka. Nie mogę się zgodzić na zakup świetlicy kontenerowej – nie ukrywał irytacji Adrian Przybyłek.

– Musicie sobie zdawać sprawę, że nie damy rady od razu wyremontować czy zbudować wszystkiego, co byśmy chcieli. Zapisaliśmy zakup kontenera, ale prawdopodobnie będzie jednak budowana świetlica. Działka pod inwestycję jest. Tyle że wcześniej musimy zrobić projekt i uzyskać dofinansowanie – odpowiadał mu M. Strojny.

Ostatecznie budżet poparło 13 radnych. Podczas sesji nie były obecne  Angelika Hic i Edyta Krasuska.

dochody gminy – 21 mln 338 tys. 515 zł
wydatki gminy – 24 mln 138 tys. 515 zł
deficyt – 2 mln 800 tys. zł

wydatki bieżące urzędu i instytucji podległych – 17 mln 648 tys. 515 zł
świadczenia rodzinne, 500 + itd. – 5 mln 46 tys. 626 zł
wydatki na obsługę długu- 80 tys. zł
planowana spłata rat i pożyczek- 300 tys. zł

inwestycje – 6 mln 490 tys. zł
w tym:
-średni samochód ratowniczo?gaśniczy dla OSP w Piotrowie 600 tys. zł,
-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – 1 mln 300 tys. zł
-budowa kanalizacji w Potoku i Przewozie 500 tys. zł,
-budowa świetlicy w Sanicach – 800 tys. zł
– zakup świetlicy kontenerowej w Dąbrowie Łużyckiej – 400 tys. zł

-remont Gminnego Ośrodka Kultury w Przewozie wyniesie 150 tys. zł

-rewitalizacja parku 300 tys. zł

-budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Potoku i Przewozie 100 tys. zł

– skatepark 100 tys. zł

-budowa wielofunkcyjnego boiska w Przewozie 750 tys. zł.

Napisz komentarz »