REKLAMA

Komunikacja

Równiej na wsiach

Opublikowano 21 grudnia 2020, autor: Piotr Piotrowski

Dwie drogi gruntowe w Buczku i Siecieborzycach zostały wyrównane tłuczniem i utwardzone. Gminę Szprotawa wyręczyła 34. Brygada Kawalerii Pancernej, która zapewniła materiał i pracowników.

W Siecieborzycach naprawiony został odcinek od kościoła w stronę stawu. W miejscach, w których były nierówności, wykonano nową podbudowę i przełożono bądź uzupełniono kamień. Nawierzchnia nie została pokryta asfaltem, ponieważ fragment wykonany z kamienia polnego znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

W Buczku nawierzchnia została wyrównana na całej długości.

Napisz komentarz »