REKLAMA

Kultura, Oświata

Jak sobie radzić

Opublikowano 11 grudnia 2020, autor: bj

Jeszcze tylko dzisiaj, w piątek, 11.12., można wziąć udział w konkursie literackim organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieniowie.

Zadaniem konkursowym jest opisanie sposobów na radzenie sobie z pandemią i życie w nowej rzeczywistości. Prace w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem słownym. Mogą mieć formę opowiadania, zapisków z dziennika, listu. Dodatkowo, w osobnej, zaklejonej kopercie z godłem powinno znajdować się imię, nazwisko, wiek, dane adresowe, e-mail, nr telefonu. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych młodzież do lat 18 i dorośli. Można je wysłać na adres GBP ul. Zielonogórska 14, 68-200 Żary lub złożyć osobiście w siedzibie biblioteki. O wynikach laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Napisz komentarz »