REKLAMA

Kultura, Oświata

Konkurs o covidzie

Opublikowano 27 listopada 2020, autor: bj

Sposobami na radzenie sobie z pandemią i życie w nowej rzeczywistości podzielić się można w ramach konkursu literackiego organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieniowie.

Prace w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem słownym. Mogą mieć formę opowiadania, zapisków z dziennika, listu. Dodatkowo, w osobnej, zaklejonej kopercie z godłem powinno znajdować się imię, nazwisko, wiek, dane adresowe, e-mail, nr telefonu. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych młodzież do lat 18 i dorośli. Termin składania prac na adres GBP ul. Zielonogórska 14, 68-200 Żary upływa dnia 11.12. O wynikach laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Napisz komentarz »