REKLAMA

Samorząd

Kasa dla wsi

Opublikowano 20 listopada 2020, autor: jb

Ponad 214 tys. zł otrzymały wsie w gminie Iłowa w ramach funduszu sołeckiego na kolejny rok. O tym, na co wydać pieniądze, decydowali mieszkańcy na zebraniach.

Najbogatszy budżet ma największa wieś – Konin Żagański, bo kwota naliczana jest od ilości mieszkańców. Do podziału było ponad 40 tys. 800 zł, z czego 12,5 tys. zł zaplanowano na zakup ciągnika do koszenia trawy. Blisko 9 tys. zł pójdzie na zakup tłucznia, progów zwalniających i lustra drogowego.

– Progów będzie 5, między innymi na drodze do boiska, łączniku z drogą powiatową. Wybieraliśmy miejsca newralgiczne, lustro też stanie na drodze gminnej, z której ciężko wyjechać – mówi sołtys Zdzisław Chodorski.

Na odbiór nieczystości z miejsc publicznych pójdzie ponad 4 tys. 800 zł, zaś 3 tys. zł to kwota, którą wieś przekaże na sprzęt dla miejscowego klubu piłkarskiego. Na remont świetlicy pójdzie 1 tys. zł.

– Chcemy pomalować całe zaplecze kuchenne. Gdy to zrobimy, zamontujemy kupioną w tym roku kuchenkę. W przyszłym roku kupimy dwa duże stoły do kuchni – wymienia sołtys. Na zakupy do świetlicy przewidziano 2 tys. 500 zł.

Mieszkańcy Czernej do podziału mieli ponad 28 tys. zł. Na zakup progów zwalniających pójdzie 10 tys. zł.

– Planujemy progi na drogach gminnych w okolicach numerów 13-14 oraz dalej za rzeką – tłumaczy sołtys Franciszek Paczkowski.

8 tys. 610 zł przewidziano na dokumentację techniczną rozbudowy oświetlenia.

– Jeżeli będziemy mieć ten dokument, dopiero będziemy mogli stawiać oświetlenie. To by było około 8 lamp, ale kupowalibyśmy je w kolejnych latach – dodaje sołtys.

Za 3 tys. 631,81 zł kupione zostaną urządzenia do placu zabaw, 4 tys. zł pójdzie na utrzymanie zieleni.

Koszenie i remonty

We wsi Borowe podzielono ponad 29 tys. zł, z czego 15 tys. 700 zł zaplanowano na dwie lampy solarne, jedna ma stanąć na Kolonii, druga w centrum wsi. Na tłuczeń do równania poboczy pójdą 4 tys. zł, a 2 tys. zł – na utrzymanie zieleni. Na konserwację siłowni zewnętrznej zaplanowano 1 tys. zł, a 5 tys. zł – na integrację mieszkańców.

W Jankowej do podziału było ponad 26 tys. zł. Najwięcej, bo 12 tys. zł zaplanowano na zakup wiaty.

– To będą dwie mniejsze zadaszone wiaty z ławami do siedzenia – mówi sołtys Leokadia Ziaja. Wiata stanie obok placu zabaw i boiska.

Za 9 tys. zł zaplanowana jest także lampa przy boisku. Za 3 tys. 338,13 zł – montaż monitoringu.

– W przyszłym roku będzie remontowana świetlica, na którą gmina otrzymała dofinansowanie. Jak już te prace będą zakończone, zamontujemy monitoring, na którym będzie widać też plac zabaw i boisko – dodaje sołtyska. – Nie planowaliśmy żadnych imprez, bo nie wiadomo, czy będzie można je organizować. W budżecie wsi jest też 2 tys. 100 zł na utrzymanie zieleni.

Oświetlenie i zakupy

W Szczepanowie do wydania jest ponad 19 tys. zł. Najwięcej, bo 11 tys. zł pójdzie na oświetlenie.

– Chcemy ustawić dwie zwykłe lampy we wsi i jedną solarną przy placu zabaw – mówi sołtys Anna Delikat.

Z funduszu sołeckiego 2 tys. 300 zł pójdzie na integrację mieszkańców.

– Nie wiemy, czy imprezy będzie można organizować, ale jeżeli nie, to przeniesiemy te środki na coś innego – dodaje.

We wsi 2 tys. 508 zł pójdzie na wyposażenie świetlicy, gdzie trafi m.in. nowa chłodnia. 2 tys. 200 zł przewidziano na utrzymanie zieleni, a 1 tys. 500 zł – na utrzymanie czystości.

W Czyżówku do wydania jest 18 tys. 500 zł, z tej puli 6 tys. zł zaplanowano na rozbudowę oświetlenia placu przy świetlicy. Około 5 tys. 800 zł pójdzie na doposażenie świetlicy, czyli namiot do imprez plenerowych, kolejne 5 tys. zł – na integrację mieszkańców. Utrzymanie zieleni to koszt rzędu 1 tys. 700 zł.

Żaganiec ma do podziału 13 tys. 900 zł, z tej kwoty 10 tys. zł zarezerwowano na prace remontowe przy świetlicy.

– Ale nie chodzi o obecną świetlicę, bo ciągle trwa sprawa w sądzie z osobami, które mieszkają w tym budynku. Gmina stara się o przejęcie działki od Agencji Rolnej pod nową świetlicę, gdyby się udało, to tę kwotę zaplanowaliśmy na pierwsze prace – tłumaczy sołtys Ewelina Andrzejak. We wsi 1 tys. 200 zł pójdzie na utrzymanie zieleni, około 900 zł – na integrację mieszkańców.

W Klikowie do wydania jest 13 tys. 600 zł, z których prawie całość, bo 11 tys. 400 zł pójdzie na zakup działek pod budowę parkingu.

Najmniejsze wsie wydają pieniądze na jeden cel. W Kowalicach całe 11 tys. 913,77 zł pójdzie na remont dróg i poboczy.

Wilkowisko ma 11 tys. 771,77 zł.

– Chcielibyśmy zamontować dwie nowe lampy, jedną przy świetlicy, a drugą przy domach na wyjeździe ze wsi – mówi sołtys Agata Parfianowicz.

Sołectwo Kwota fnduszu sołeckiego na 2021 rok
Konin Żagański 40 tys. 820,09 zł
Borowe 29 tys. 713,23 zł
Czerna 28 tys. 241,81 zł
Jankowa Żagańska 26 tys. 438,13 zł
Szczepanów 19 tys. 508,21 zł
Czyżówek 18 tys. 558,90 zł
Żaganiec 13 tys. 954,78 zł
Klików 13 tys. 669,98 zł
Kowalice 11 tys. 913,77 zł
Wilkowisko 11 tys. 771,38 zł
razem 214 tys. 590,28 zł
Napisz komentarz »