REKLAMA

Wasze sprawy, Zdrowie

Kto emituje najwięcej zanieczyszczeń?

Opublikowano 06 listopada 2020, autor: Norbert Królik

Najwięcej pyłu do żarskiego powietrza emituje sektor komunalno-bytowy, czyli tzw. niska emisja. Swiss Krono jest liderem w zakresie emisji formaldehydu i niemetanowych lotnych związków organicznych. Analiza została przygotowana przez firmę Atmoterm z Opola, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.

Pod analizę wzięto takie zanieczyszczenia powietrza jak pył zawieszony PM10, pył PM2,5, formaldehyd oraz niemetanowe lotne związki organiczne. Zadaniem Atmotermu było przedstawienie stanu jakości powietrza w Żarach na podstawie istniejących dokumentów i wyników badań. Pod lupę miała wziąć oddziaływanie zakładu Swiss Krono na jakość powietrza w mieście.

Niska emisja i Swiss Krono

Z dokumentu wynika, że Swiss Krono emituje ogromne ilości zanieczyszczeń do żarskiego powietrza. W 2019 roku firma wyemitowała 102 tony pyłu PM10, 76 ton pyłu PM2,5, 173 tony formaldehydu i ponad 1205 ton niemetanowych lotnych związków organicznych. Dla porównania firma Ciech Vitrosilicon, mieszcząca się przy ul. Westerplatte, rocznie emituje 3,7 tony PM10 i 3,1 tony pyłu PM2,5, czyli kilkadziesiąt razy mniej niż Swiss Krono.

Z całego sektora komunalno-bytowego, czyli tzw niskiej emisji w Żarach, emitowane jest 199 ton PM10, 195 ton PM2,5, 10 ton formaldehydu i 210 ton niemetanowych lotnych związków organicznych.

 Z transportu drogowego do żarskiego powietrza trafia rocznie 9 ton PM10, 7 ton PM2,5, 2 tony formaldehydu i 38 ton niemetanowych lotnych związków organicznych.

Ciągły monitoring

Atmoterm na podstawie modelu matematycznego sprawdził, jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia w powietrzu. Jak sama firma podkreśla, wyniki są tylko szacunkowe i wskazują jedynie trend. Z analiz Atmotermu wynika, że „w przypadku zanieczyszczeń pyłowych zasadniczą część odpowiedzialności ponosi sektor komunalno-bytowy. W przypadku zanieczyszczeń formaldehydem zdecydowaną przewagę mają źródła przemysłowe, w tym w szczególności zakład Swiss Krono. Jeżeli chodzi o niemetanowe lotne związki organiczne, to mimo dużej emisji tej grupy substancji ze Swiss Krono, większy udział ma jednak sektor komunalno-bytowy”.

Atmoterm zaleca wybudowanie w Żarach kolejnej stacji monitoringu, która w sposób ciągły mierzyłaby poziom formaldehydu w mieście. Koszt powstania takiej stacji według opracowujących dokument to 350 tys. zł.

Napisz komentarz »