REKLAMA

Gospodarka

Duże ryzyko awarii

Opublikowano 06 listopada 2020, autor: Norbert Królik

Firma Swiss Krono z Żar złożyła w Urzędzie Miasta informację o tym, że zakład zaliczany jest do grupy o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Największy żarski zakład przemysłowy zaliczany jest do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Decyduje o tym występowanie na jego terenie takich substancji jak metanol, formalina i kwas mrówkowy. Wszystkie te substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Emisja niebezpiecznych gazów

Jak informuje Swiss Krono, w przypadku awarii na terenie zakładu może dojść do pożaru, wybuchu, emisji niebezpiecznych gazów i pary, odczuwalnych poza terenem zakładu do 1 km. Chodzi o formaldehyd oraz skażenia środowiska. Firma zastrzega, że w przypadku poważnej awarii nie można wykluczyć paniki wśród społeczeństwa.

Najbardziej narażeni pracownicy

Najbardziej zagrożone są jednak osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie awarii lub wybuchu, czyli pracownicy lub inne osoby znajdujące się na terenie zakładu.

Do najczęściej analizowanych scenariuszy wystąpienia poważnej awarii należą m.in. rozszczelnienie cysterny kolejowej i samochodowej, uszkodzenie zbiorników i rurociągów przesyłających metanol i formaldehyd, a także uszkodzenie zbiornika z formaliną. Za awarię mającą największy wpływ na teren miasta uznawane jest pęknięcie rurociągu w instalacji formaldehydowej. Jej skutki mogą będą odczuwalne poza terenem zakładu.

Napisz komentarz »